Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΥ (1999-2014)


Αγαπητοί Συμπατριώτες – Συμπατριώτισσες,

Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την ευκαιρία με την ψήφο σας και την εκλογή μου στο αξίωμα του Δημάρχου σε τρείς δημοτικές περιόδους, δύο στον πρώην Δήμο Κρανιδίου και μία στον Καλλικρατικό Δήμο Ερμιονίδας, να φανώ χρήσιμος στον τόπο μας.

Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στα καθήκοντα που μου αναθέσατε και τίμησα την εμπιστοσύνη σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτω από τις συγκεκριμένες κάθε φορά αντικειμενικές συνθήκες που διαμορφώνονταν από το διοικητικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτούργησε και λειτουργεί ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.

Μετά από δεκατέσσερα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και προσφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (δύο ως Νομαρχιακός Σύμβουλος της επαρχίας Ερμιονίδας και δώδεκα ως Δήμαρχος), εγκαίρως, συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου 2013, δημοσιοποίησα την απόφασή μου να μην θέσω εκ νέου υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, για τους λόγους που τότε ανέφερα και οι οποίοι ασφαλώς εξακολουθούν να ισχύουν.

Εγκαίρως επίσης, το Σεπτέμβριο του 2013, συγκάλεσα τους Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Παράταξής μας (Προοδευτική Πατριωτική Συμπαράταξη Ερμιονίδας) και εγώ ο ίδιος ξεκίνησα τις διαδικασίες αντικατάστασής μου στην ηγεσία της Παράταξης και κατ’ επέκταση στην ανάληψη και στο συντονισμό των πρωτοβουλιών για την προετοιμασία της Παράταξής μας, προκειμένου να λάβει μέρος στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δυστυχώς, για λόγους που λίγο πολύ είναι γνωστοί και στους οποίους δεν επιθυμώ να επανέλθω, ιδιαίτερα τώρα στην προεκλογική ουσιαστικά περίοδο, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Με την ευκαιρία αυτή θεωρώ ως υποχρέωσή μου έναν σύντομο – επιγραμματικό απολογισμό των πρωτοβουλιών, των δράσεων και των έργων που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια των θητειών μου ως Δημάρχου του Καποδιστριακού Δήμου Κρανιδίου και του Καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας. Θεωρώ ότι αυτό είναι η ελάχιστη υποχρέωση έναντι του υψίστου καθήκοντος που αναλαμβάνει και τελειώνει κάποτε κανείς, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η κρίση του λαού για τις αποφάσεις, τις πράξεις και τα έργα αυτών στους οποίους με την ψήφο του αναθέτει την διοίκηση των κοινών πραγμάτων, παραμένει πάντοτε ανοιχτή και στον παρόντα και στον ιστορικό χρόνο. Χωρίς να ισχυριστώ ότι δεν υπήρξαν παραλείψεις και λάθη, πλην όμως έχοντας επίγνωση του σημαντικού και πρωτοποριακού έργου που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια τούτων των χρόνων, αισθάνομαι υπερήφανος γι’ αυτό το έργο του οποίου υπήρξα συντελεστής.

Οι θητείες μου ως Δημάρχου κατά τις δημοτικές περιόδους 1999-2006 και 2011-2014 συνέπεσαν με δύο μεγάλες αλλαγές του διοικητικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση: την έναρξη και εφαρμογή του Ν.2539/1997 με την επωνυμία "Καποδίστριας" και την εφαρμογή του Ν.3852/2010 ("Πρόγραμμα Καλλικράτης"). Τόσο η πρώτη διοικητική μεταρρύθμιση, βάσει της οποίας συνενώθηκαν ο προ-Καποδιστριακός Δήμος Κρανιδίου με τις πρώην Κοινότητες Διδύμων, Φούρνων, Κοιλάδας και Πορτοχελίου και κυρίως η δεύτερη, με την οποία συνενώθηκαν οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι Κρανιδίου και Ερμιόνης, συνοδεύτηκαν από σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των νέων Δήμων, σε συνδυασμό με τη σοβαρή έλλειψη υποδομών στην εγκαταλελειμμένη για πολλά χρόνια επαρχία Ερμιονίδας, τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και μέσων των συνενωθέντων πρώην Κοινοτήτων αλλά και των πρώην Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης.

Συνοπτικά, λοιπόν, κατά τη διάρκεια των θητειών μου ως Δημάρχου του πρώην Δήμου Κρανιδίου αλλά και του Καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας μέχρι σήμερα, συνέβαλα στα εξής:-  Στην συγκρότηση και οργάνωση του Καποδιστριακού πρώην Δήμου Κρανιδίου και του Καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας, παρά τις κάθε λογής αντικειμενικές δυσκολίες και εμπόδια.

-  Στην δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στον πρώην Δήμο Κρανιδίου και την στέγασή του σε ενοικιαζόμενο χώρο.

-  Στην υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου με σχετικές προτάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.2002-2010), μέρος του οποίου υλοποιήθηκε κατά τη θητεία μου 1999-2006.

- Στην διεκδίκηση και χρηματοδότηση του πρώην Δήμου Κρανιδίου αλλά και του Καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας με σημαντικά κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους για την βελτίωση των υποδομών και την κατασκευή έργων.

- Στη σύνταξη και εκπόνηση τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων.

-  Στην αποπληρωμή των οφειλών τόσο των πρώην Κοινοτήτων που συνενώθηκαν όσο και των πρώην Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης.

-  Στην ορθολογική και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, η οποία επέτρεψε και το 2006 να παραδώσω το Δήμο Κρανιδίου σε εύρωστη οικονομική κατάσταση αλλά και σε λίγους μήνες να κάνω το ίδιο με το Καλλικρατικό Δήμο Ερμιονίδας.

-   Στην κατασκευή τριών νέων δεξαμενών ύδρευσης στο λόφο της Αγ.Άννας χωρητικότητας 2.500 κυβικών μέτρων. 


-  Στην αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των τοπικών διαμερισμάτων Διδύμων, Φούρνων και Κοιλάδας και στην μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και φθαρμένων τμημάτων των δικτύων ύδρευσης της πόλης του Κρανιδίου.


 


- Στην κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης από το λιμάνι της Κοιλάδας στις νέες δεξαμενές της Αγ.Άννας και αγωγών βαρύτητας για την μεταφορά νερού από τις δεξαμενές της Αγ.Άννας προς την πόλη του Κρανιδίου, την Κοιλάδα και το Πορτοχέλι. 

-    Στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης στο Πορτοχέλι. 
-   Στην ανόρυξη δεκαπέντε γεωτρήσεων και στον εξοπλισμό των περισσοτέρων από αυτές για τη εξεύρεση πόσιμου νερού. Αρκετές βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία και τροφοδοτούν τα υδρευτικά δίκτυα. Πρόσφατα διανοίχτηκε μία νέα γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου.


Στην ενοικίαση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ύδρευσης. 
-  Στην εγκατάσταση γραμμής μεταφοράς πόσιμου νερού από τις πηγές Λέρνης.-   Στην μεταφορά νερού με πλοίο από τις πηγές Λέρνης στην δεξαμενή της Αγ.Άννας.- Στην προμελέτη και πρόταση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κατασκευή φράγματος στη θέση Τζερτζελιά Διδύμων.

-   Στην προβολή του αιτήματός μας για το σχεδιασμό και στην χρηματοδότηση έργου μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αναβάλου.

-  Στη σύσταση και δημιουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης αρχικά Κρανιδίου και στη συνέχεια την επέκτασή της σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας στον πρώην Δήμο Ερμιόνης.

- Στην επισκευή του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού Κρανιδίου και στην έναρξη και συνέχιση της λειτουργίας του.-  Στην εξόφληση σημαντικής οικονομικής οφειλής που υπήρχε από τον προ-Καποδιστριακό Δήμο Κρανιδίου για την κατασκευή εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού.
-  Στην χρησιμοποίηση του παλαιού παντορροϊκού συστήματος για την αποχέτευση της πόλης του Κρανιδίου.

-   Στην κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα της μεταφοράς των αστικών λυμάτων της πόλης του Κρανιδίου προς το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού Κρανιδίου.

-   Στην αποξήρανση της κατακλεισμένης έκτασης από αστικά λύματα που εκχέονταν ελεύθερα στον Κάμπο Κρανιδίου.

- Στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κοιλάδας.

-  Στη σύνταξη μελετών, στη συγκρότηση φακέλου και στην υποβολή αιτήματος προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής για το έργο «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου», που περιελάμβανε την κατασκευή εσωτερικού δικτύου στο Κρανίδι, στο Πορτοχέλι, στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς λυμάτων από Κοιλάδα προς το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού και από Πορτοχέλι προς το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού καθώς και στην κατασκευή δεξαμενών καθίζησης για την υποδοχή των βοθρολυμάτων.

-   Στην οριστική ένταξη και χρηματοδότηση του έργου αυτού με το ποσό των 11.035.000,00€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής τον Δεκέμβριο του 2006 (δυστυχώς το έργο αυτό απεντάχθηκε από κακούς χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής 2007-2010 και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

- Στην επανένταξη του έργου αυτού το 2013 και στην χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ με το ποσό των 15.000.000,00€ περίπου.

- Στην ένταξη και στην χρηματοδότηση της πράξης «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου» από το ΕΣΠΑ το 2013 με το ποσό των 2.800.000,00€. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε και πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, οπότε σύντομα ξεκινά η κατασκευή του.

-   Στην υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου επέκτασης υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης λυμάτων του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης και παράλληλα στην μελέτη για εναλλακτική λύση διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε χερσαίο χώρο.

-   Στην σύνδεση και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης της Κοινότητας Θερμησίας, στην συγκέντρωση και μεταφορά των λυμάτων στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου.
-  Στην προσωρινή και στην κατά το δυνατόν ανακουφιστική διαχείριση του μεγαλύτερου προβλήματος που παραλάβαμε από τους πρώην Δήμους Κρανιδίου και  Ερμιόνης σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας (συσσώρευση, δεματοποίηση και αποθήκευση των απορριμμάτων σε μπάλες και χύδην χωρίς να έχει οριστεί ακόμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο τελικός αποδέκτης, σοβαρή έλλειψη προσωπικού και μέσων, αφαίμαξη των οικονομικών πόρων του Δήμου για την εφαρμογή αναποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης).

-   Στην εφαρμογή της ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου μας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων (κάδοι, απορριμματοφόρα) και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Τρίπολης.- Στην υποβολή πρότασης στο ειδικό πρόγραμμα Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. του Υπουργείου ΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση της εφαρμογής στο Δήμο μας της μεθόδου κομποστοποίησης.

- Στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου μας στο ΧΥΤΑ Φυλής Αττικής μετά από ενέργειές μας.         
-  Στην ωρίμανση των διαδικασιών και στην απεμπλοκή του έργου κατασκευής μαρίνας Ερμιόνης από δικαστικές αναιρέσεις. Σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του μετά την ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ε. που έγινε πρόσφατα.

-  Στην ανάθεση μελέτης για την κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στο Πορτοχέλι αρχικά και στην ωρίμανση των διαδικασιών έγκρισης του έργου που είχαν λιμνάσει, καθώς και στην τελική έγκριση του έργου, το οποίο πρόσφατα δημοπρατήθηκε προς κατασκευή.

-   Στην ασφαλτόστρωση πολλών δημοτικών και αγροτικών δρόμων του πρώην Δήμου Κρανιδίου και στην τακτική συντήρηση των αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.


-  Στην ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου Κοιλάδας από την διασταύρωσή του με το δρόμο Κρανιδίου – Ναυπλίου μέχρι τον οικισμό.

-  Στην ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοιλάδας – Αγ.Δημητρίου – Μερεμετέϊκα.
-   Στην τακτική επισκευή και συντήρηση του ορεινού οδικού δικτύου βοσκοτόπων του πρώην Δήμου Κρανιδίου αλλά και του Δήμου Ερμιονίδας.


Βελτίωση ορεινού οδικού δικτύου (Ράδο)

- Στην αντικατάσταση φθαρμένων σημάτων οδικής κυκλοφορίας και κατευθυντήριων πινακίδων.
 
-   Στην εκπόνηση προμελέτης με δαπάνες του πρώην Δήμου Κρανιδίου για την βελτίωση του βορειοανατολικού άξονα Πελοποννήσου, με την κατασκευή δύο σηράγγων στις θέσεις Μεγαλοβούνι και Κολιάκι.

-  Στην επέκταση και κατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Κρανιδίου αρχικά και αργότερα στην επαναφύτευση και ανανέωσή του, καθώς και στην εγκατάσταση δεξαμενής άρδευσης για τις ανάγκες του γηπέδου.


Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κρανιδίου
 
Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κρανιδίου


Εγκατάσταση δεξαμενής άρδευσης
 


-  Στην αποπληρωμή του έργου κατασκευής συνθετικού τάπητα στο γήπεδο Ερμιόνης.

- Στην συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Ερμιόνης "Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη".

-   Στην κατασκευή δύο γηπέδων τένις στην Ερμιόνη.

-   Στην κατασκευή περίφραξης στο γήπεδο Πορτοχελίου.

-  Στη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, η οποία πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

·  Την οργάνωση ακαδημίας στίβου για παιδιά από 6 έως 12 ετών (κατασκευή βάθρου, προμήθεια μεταλλίων και νερών για το στίβο, προμήθεια γραφικής ύλης).

·  Την συνέχιση της διοργάνωσης του ποδηλατικού γύρου.
·   Την προμήθεια πόρτας για το γήπεδο στίβου και  την επισκευή καθιστικών πάγκων.

·   Την συντήρηση του γηπέδου στίβου.

·   Την αγορά στρωμάτων γυμναστικής.

·   Την διοργάνωση εκδήλωσης για την βράβευση αθλητών.

·  Τον καθαρισμό των παραλιών και των υγροτόπων στο πλαίσιο του προγράμματος «Lets Do It» με την βοήθεια των εθελοντών.
·  Την δενδροφύτευση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης σε συνεργασία με τα σχολεία (προμήθεια αρδευτικού συστήματος και φυτών).

·   Την αποπεράτωση της περίφραξης γηπέδου στίβου.

·   Την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού.

·   Την προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού.

·   Την προμήθεια γραφικής ύλης.

·   Την προμήθεια σκακιών.

· Την κατασκευή υποδομών προσπέλασης ΑΜΕΑ σε παραλίες.

·   Την διοργάνωση αγώνα Jet Ski.

·   Την διοργάνωση αγώνα ποδοβόλεϊ.

·  Την προμήθεια υλικών συντήρησης για το γήπεδο στίβου.

·   Την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.

· Την διαμόρφωση και δημιουργία εισόδων εξόδου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

·   Την συντήρηση τερέν στο γήπεδο στίβου.

·   Την δενδροφύτευση στην Τοπική Κοινότητα Θερμησίας.

·   Την διοργάνωση αγώνα δρόμου στην Βερβερόντα.· Την διοργάνωση φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαιμάχων Ερμιονίδας και της Αστυνομίας.

· Την διοργάνωση του προγράμματος «Άθληση για Όλους».

· Την σηματοδότηση πεζοπορικών διαδρομών (προμήθεια πασσάλων και ταμπελών).

· Την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την οικιακή κομποστοποίηση στους Φούρνους και στο Κρανίδι.

·  Τον καθαρισμό του έλους της Κοιλάδας σε συνεργασία με συλλόγους.

· Την δενδροφύτευση στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου σε συνεργασία με το νηπιαγωγείο.

-Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης στο Λύκειο Κρανιδίου.

-   Τοποθέτηση πόρτας στο Λύκειο Κρανιδίου.

- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των εργαστηρίων  στο Λύκειο Κρανιδίου.

- Προμήθεια τριών κλιματιστικών τύπου κολώνας για το Λύκειο Κρανιδίου.

-   Διαμόρφωση γραφείου διευθύντριας στο Λύκειο Ερμιόνης.

-   Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος στο Γυμνάσιο Ερμιόνης.

-   Αγορά laptop στο Λύκειο Ερμιόνης.

-  Τοποθέτηση αυτόματου συστήματος για το άνοιγμα και το κλείσιμο των ρολών στα κλιμακοστάσια στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμιόνης.

-   Επισκευή υδραυλικών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμιόνης.

-   Βάψιμο αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμιόνης.

- Αντικατάσταση σωμάτων καλοριφέρ στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

-   Αντικατάσταση θυρών αιθουσών στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

- Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

-    Επισκευή τουαλετών στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

- Βάψιμο αιθουσών και κλιμακοστασίων στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

-  Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

-   Αγορά διαδραστικού πίνακα στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

-   Αγορά video - wall στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.
-  Επίστρωση αύλειου χώρου στο Γυμνάσιο Κρανιδίου (υπό κατασκευή).

-    Διαμόρφωση γραφείου καθηγητών στο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

-  Διαμόρφωση γραφείου διευθυντού στο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

-  Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος στο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

-  Αντικατάσταση καλοριφέρ στο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

-  Κατασκευή καινούργιων τουαλετών και αποδυτηρίων στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Κρανιδίου.

- Στην συνδρομή για την κατασκευή του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας.

- Στην εκ θεμελίων επισκευή του κτηρίου του Γυμνασίου Κρανιδίου.- Στην αγορά οικοπέδου και στην κατασκευή του νηπιαγωγείου Πορτοχελίου.- Στην επισκευή και επέκταση του δημοτικού σχολείου Πορτοχελίου.
Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου

 
Προμήθεια και εγκατάσταση λυομένων αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Πορτοχελίου

-  Στην επισκευή και συντήρηση όλων των σχολικών κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας.
      -  Στην επισκευή του παιδικού σταθμού Κρανιδίου.

- Στην διαμόρφωση και στέγαση σε νέο χώρο του 2ου νηπιαγωγείου Ερμιόνης.
- Στην επισκευή των παλαιών σχολικών κτηρίων Ράδου, Φούρνων και Λουκαϊτίου ώστε να χρησιμοποιούνται από κοινωνικούς φορείς.

- Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγγραφής και απόκτησης της κυριότητας από το Δήμο Ερμιονίδας όλων των σχολικών κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχει σταματήσει η λειτουργία τους).
-  Στην δημιουργία, επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών. 


Παιδική χαρά στον Αγ.Παντελεήμονα Κρανιδίου


Παιδική χαρά στα Δίδυμα

Παιδική χαρά στο Κτήριο Μίληση στο Πορτοχέλι


- Στην επισκευή και αποκατάσταση του παλαιού σχολικού κτηρίου και πρώην Νοσοκομείου Κρανιδίου στον Άγιο Παντελεήμονα Κρανιδίου.


- Στην επισκευή και αποκατάσταση του Δημαρχείου Κρανιδίου, του Δημαρχείου Ερμιόνης και όλων των Κοινοτικών Καταστημάτων.


-  Στην αγορά οικοπέδου πλησίον του Δημαρχείου Κρανιδίου και στην κατασκευή νέου Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση υπηρεσιών. - Στην ολοκλήρωση κατασκευής του Δημοτικού Καταστήματος Διδύμων.- Στην αξιοποίηση των Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας αλλά και στην ενοικίαση χώρων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
-   Στην κατασκευή δημοτικών σφαγείων στα Δίδυμα. - Στην αποκατάσταση και ανάδειξη του σπηλαίου Φράγχθι σε συνεργασία με την Εφορεία Σπηλαιολογίας - Παλαιοανθρωπολογίας. - Στην συνεργασία με όλους τους επιστημονικούς φορείς της επιστήμης της αρχαιολογίας.


Υποθαλάσσια έρευνα στην Θερμησία με τη συνεργασία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

-  Ζωτικής σημασίας για την στέγαση λειτουργιών του νέου Δήμου Ερμιονίδας υπήρξε τα τελευταία χρόνια η ενοικίαση των αποθηκών της ΑΤΕ bank στην Μυλίνδρα Κρανιδίου για τη στέγαση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και τις αποθήκες υλικού.

-   Στην αγορά οικοπέδου μετά των κτισμάτων του από το γεωργικό συνεταιρισμό Κρανιδίου, στην επισκευή του χώρου για την εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρανιδίου μέχρι το 2012 και εν συνεχεία στη νέα διαμόρφωση και επισκευή για την εγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
  - Στην διαμόρφωση γραφείων στο κτίριο που στεγάζονταν η πυροσβεστική για τις ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.


- Στην μεταφορά και εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρανιδίου στο χώρο πλησίον των σφαγείων Κρανιδίου, ο οποίος διαμορφώθηκε κατόπιν σχετικής χορηγίας.


-  Στην αγορά οικοπέδου στην περιοχή (Μύλοι Πουλή) στο Κρανίδι και διαμόρφωση πλατείας.

-  Στην αγορά πεπαλαιωμένης οικίας για την διαμόρφωση πλατείας στη θέση Μπαρδούνια.

- Στην αγορά έξι ερειπωμένων κτισμάτων στην είσοδο των Διδύμων, καθώς και στην ανάπλαση και στον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής αυτής με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ο.Π.Α.Α.Χ..

-  Στις αναπλάσεις και στον ηλεκτροφωτισμό στους οικισμούς Ράδου και Λουκαϊτίου από το ίδιο πρόγραμμα Ο.Π.Α.Α.Χ..

-  Στην διεκδίκηση και κατοχή από το Δήμο Κρανιδίου του οικοπέδου έκτασης 2,5 στρεμμάτων του πρώην κτηνιατρείου Κρανιδίου, στην ανάπλαση της περιοχής αυτής και αργότερα στην κατεδάφιση του παλαιού ετοιμόρροπου κτηνιατρείου.

-  Στην μεταφορά της λαϊκής αγοράς οπωροκηπευτικών και ψαριών στην παραπάνω περιοχή.

-    Στη διαμόρφωση δημοτικού πάρκινγκ στην ίδια περιοχή.

-  Στην ανάπλαση του προαυλίου χώρου του Άγιου Παντελεήμονα στο Κρανίδι.


-   Στην ανάπλαση του γεφυριού στο κάτω Κρανίδι.

- Στην ανάπλαση της πλατείας Ηρώων και του Κοινοτικού Καταστήματος Πορτοχελίου.
 - Στις αναπλάσεις δρόμων στους Φούρνους, στην Θερμησία και στο Λουκαΐτι (προς άμεση κατασκευή).
- Στην κατασκευή πεζοδρομίου στο δρόμο Πορτοχελίου - Κόστας και Ευαγελίστριας.
- Στην κατασκευή Ηρώου Πεσόντων στην Κοινότητα Κοιλάδας.

- Στην κατασκευή ανάγλυφης προτομής του Παπάγγελου στο χώρο της Αγίας Τριάδας Διδύμων.
-   Στην συμπλήρωση της επιτύμβιας πλάκας στο Ηρώο Διδύμων με τα ονόματα των αγωνιστών πεσόντων κατά την επανάσταση του 1821. 
- Στην αποκατάσταση ψηφιδωτών της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Ερμιόνης.
- Στην κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες.


Εκσκαφή τοιχίου στο Κρανίδι
Καλούπωμα τοιχίου στο Ηλιόκαστρο

- Στην διαμόρφωση αύλειου χώρου και στην κατασκευή κιγκλιδώματος έμπροσθεν του κτιρίου Μίληση στο Πορτοχέλι.

-  Στην επέκταση, διαμόρφωση και κατασκευή μανδρότοιχου στο κοιμητήριο Κρανιδίου, την επισκευή του παλαιού οστεοφυλακίου και την κατασκευή νέου.


Αντικατάσταση μανδρότοιχου στο νεκροταφείο Κρανιδίου

-  Στην κατασκευή οστεοφυλακίου στην Κοινότητα Θερμησίας.
- Στην αποπεράτωση οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο Πορτοχελίου.

-  Στην επέκταση κοινοτικού κοιμητηρίου Διδύμων και στην κατασκευή μανδρότοιχου και οστεοφυλακίου.


Επέκταση νεκροταφείου Διδύμων

- Στον ηλεκτροφωτισμό των κοιμητηρίων Κρανιδίου και Κοιλάδας.

-  Στον ηλεκτροφωτισμό των παλαιών ανεμόμυλων Κρανιδίου.

- Στην επέκταση ηλεκτροφωτισμού του πρώην Δήμου Κρανιδίου σε πολλές περιοχές και οικισμούς.

-  Στην αντικατάσταση όλων των στοιχείων του παραλιακού φωτισμού στο Πορτοχέλι με καλαίσθητα φωτιστικά από χυτοσίδηρο.

-   Στις προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και άλλων δικαστηρίων για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου και των Περιφερειακών Ιατρείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λοιπό εξοπλισμό αλλά και προσωπικό.
-  Διεκδικήσαμε την σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του πρώην Δήμου Κρανιδίου, που αργότερα συνενώθηκε με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας και το οποίο στα τρία τελευταία χρόνια της λειτουργίας του, πραγματοποίησε τα παρακάτω έργα:

· Επαναχάραξη αιγιαλού και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στα λιμάνια Ερμιόνης, Πορτοχελίου και Κοιλάδας και προώθηση στην Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αργολίδας.

· Καθαριότητα όλων των χερσαίων ζωνών αρμοδιότητάς του.

·   Συντήρηση του γκαζόν στο Πορτοχέλι.

· Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλα τα λιμάνια.

·  Σχέδιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίων.

·  Σχέδιο αντιρρυπαντικής προστασίας λιμένων.

· Επισκευή μικρής προβλήτας στον βόρειο λιμένα Ερμιόνης.

· Διαμόρφωση χώρου νότιας παραλίας Ερμιόνης (Μαδέρι), δενδροφύτευση.

· Χρωματισμό και συντήρηση φωτιστικών ιστών, δεστρών, καθιστικών πάγκων και στεγάστρου Ερμιόνης.

·  Ανοξείδωτες δέστρες στα Μαντράκια Ερμιόνης.

·  Επισκευή στεγάστρου Ερμιόνης.

· Μελέτη αυτόματης παροχής νερού και ρεύματος στα Μαντράκια Ερμιόνης.

·  Αγορά container για αποθηκευτικό χώρο στην Ερμιόνη (λιμεναρχείο).

·  Αγορά πλωτών φραγμάτων, δεξαμενών αποβλήτων για λάδια και πετρελαιοειδή στο Πορτοχέλι και στην Κοιλάδα.

·   Αντικατάσταση φωτιστικού ιστού στην Κόστα.

·   Αλλαγή φωτισμού στο Πορτοχέλι. 

· Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για συντήρηση λιμένων.

·  Προμήθεια καθιστικών πάγκων.

·  Προμήθεια ιστών φωτισμού.

·  Προμήθεια μικρών κάδων.

· Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων για το λιμάνι της Ερμιόνης.

·  Φωτισμός παιδικής χαράς στο Πορτοχέλι.

·  Ανοξείδωτες κλίμακες στα Μαντράκια Ερμιόνης.

·  Αυτοψία αντοχής και ασφάλειας λιμένων Πορτοχελίου και  Κόστας.

· Επισκευή και συντήρηση γραφείου Δ.Λ.Τ.Ε. Πορτοχελίου.

·  Αγορά και συντήρηση αλκοολομέτρων Λιμεναρχείου.

· Αγορά δύο εμπορευματοκιβωτίων για υπολιμεναρχεία Πορτοχελίου και Ερμιόνης.

·Κατασκευή πεζοδρομίου Κοιλάδας, έμπροσθεν καταστημάτων Μέγα.

· Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο λιμένα Κοιλάδας για αυτόματη παροχή νερού και ρεύματος.·  Τοποθέτηση κατόπιν δωρεάς καθιστικών πάγκων για το λιμένα Κοιλάδας.

·  Τοποθέτηση κατόπιν δωρεάς δεστρών για το λιμένα Κοιλάδας.

·   Αντικατάσταση φωτισμού στην παιδική χαρά Κοιλάδας.

·   Αγορά επίπλων γραφείου.

· Χωροθέτηση σκαφών στους λιμένες Πορτοχελίου, Ερμιόνης και Κοιλάδας και τοποθέτηση πινακίδων.

· Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στα Μαντράκια Ερμιόνης.

· Φωτισμός λιμένων και τέλη φωτισμού και ύδρευσης λιμένων.   

·   Διαγράμμιση λιμένων Ερμιόνης και Κόστας.

·  Επισκευή φάρου λιμένα Κοιλάδας.

· Προμήθεια τριών πυργίσκων αυτόματης παροχής νερού και ρεύματος για τον βόρειο λιμένα Ερμιόνης.

·  Ανάθεση καντίνας στην Κόστα.

· Υποβολή αιτήματος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για συγκοινωνιακή μελέτη Πορτοχελίου – Κόστας.

·   Ανάπλαση τμήματος από Φ έως Ω λιμένα Πορτοχελίου.


- Στην προστασία φυτικού κεφαλαίου.


Ψεκασμοί στο Μπίστι Ερμιόνης
-   Στην εφαρμογή του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".

- Στην δημιουργία και λειτουργία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Κρανιδίου και Διδύμων.


Παλαιά βιβλιοθήκη Κρανιδίου (κτίριο Θούθουλα)


- Στην δημιουργία και λειτουργία Λαογραφικού Κέντρου Κρανιδίου και αργότερα στα Δίδυμα.
Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου
Λαογραφικό Κέντρο Διδύμων

- Στην δημιουργία και λειτουργία Λαογραφικού Εργαστηρίου Κρανιδίου.

- Στην συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικής Χορευτικής Ομάδας πρώην Δήμου Κρανιδίου και νυν Ερμιονίδας.

 
Με το χορευτικό του Δήμου Κρανιδίου
Παρέλαση του χορευτικού του Δήμου Κρανιδίου στην Κωνσταντινούπολη
Συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

Τα μέλη της Χορευτικής Ομάδας του Δήμου Κρανιδίου με τους τελευταίους εναπομείναντες Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη (Γηροκομείο Μπαλουκλί)Συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας του Δήμου Κρανιδίου στην διεθνή έκθεση ΘεσσαλονίκηςΜε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Στην Tuzla της Μικράς Ασίας
Στην Ουγγαρία


 - Στην συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.
Συμμετοχή στην Φιλοξένια Θεσσαλονίκης
- Στη σύσταση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και στην υποστήριξη των σχετικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας.
- Στην αποκατάσταση και ανάδειξη του "Κτιρίου Συγγρού" Ερμιόνης.


- Στην ενοποίηση και αποφασιστική υποστήριξη της λειτουργίας της φιλαρμονικής Ερμιονίδας.
- Στην καλλιέργεια και διάδοση του εθελοντισμού και στην δημιουργία Δημοτικής Ομάδας Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του πρώην Δήμου Κρανιδίου και νυν Δήμου Ερμιονίδας.


- Στην αναβίωση εθίμων και παραδόσεων και στην καθιέρωση εορτών και εκδηλώσεων, όπως Πρωτομαγιά στους Φούρνους, Κούλουμα στους Μύλους Κρανιδίου, Γιορτή του Ψαρά στην Κοιλάδα, Γιορτή Ροδιού στην Ερμιόνη, Γιορτή της Ελιάς στο Κρανίδι καθώς και άλλων εκδηλώσεων.


Πρωτομαγιά στα Παπούλια
Πρωτομαγιά στα Παπούλια


Κούλουμα στους Μύλους Κρανιδίου

Κούλουμα στους Μύλους Κρανιδίου
Γιορτή του Ψαρά στην Κοιλάδα

Η Γλυκερία στην Γιορτή του Ψαρά
Γιορτή Ροδιού στην Ερμιόνη

Γιορτή της Ελιάς στο Κρανίδι

Γιορτή της Ελιάς στο Κρανίδι

Γιορτή της Ελιάς στο Κρανίδι

Πορτοχελιώτικο καρναβάλι


Μέγας Εσπερινός Τιμίου Ιωάννου Προδρόμου
 

Λιτάνευση της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου με την παρουσία του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη
Από την λιτάνευση της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου 


Η Χάρις Αλεξίου στον Αγ.Αιμιλιανό

Επίσκεψη μαθητών στο Δημαρχείο Κρανιδίου


Υποδοχή Μητροπολίτη Εφραίμ κατά την ενθρόνισή του


Σεμινάριο πειραματικής αρχαιολογίας στην Κοιλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιντιάνα των ΗΠΑΜε τον Δήμαρχο της πόλης Topoloveni της Ρουμανίας στα πλαίσια του χορωδιακού Φεστιβάλ
 

Σεμινάριο πειραματικής αρχαιολογίας στην Κοιλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιντιάνα των ΗΠΑ


Σεμινάριο πειραματικής αρχαιολογίας στην Κοιλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιντιάνα των ΗΠΑΟ Πρέσβης της Γαλλίας στο Δημαρχείο
  
 
 - Στην διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς.Εκδήλωση σε συνεργασία με το παράρτημα του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο


Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ
Ημερίδα με θέμα την Δωρεά Μυελού των Οστών σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας
Έναρξη του 2ου  Ορθοπεδικού Συνεδρίου στο Πορτοχέλι

 
Χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πορτοχέλι


Χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πορτοχέλι


- Στις εργασίες προστασίας μνημείων (Μιχαήλ Χάσπαρη, μνημείο Εμμανουήλ Ρέπουλη, προτομή Εμμανουήλ Ρέπουλη).


Τάφος Μ.Χάσπαρη πριν την επισκευή του
Τάφος Μ.Χάσπαρη μετά την επισκευή του


Τάφος Μ.Χάσπαρη μετά την επισκευή του
Προτομή Εμμ. Ρέπουλη στο Μνημείο Ηρώων στο Κρανίδι
-  Στην καθιέρωση προσκυνήματος κάθε χρόνο στον τάφο του οπλαρχηγού της επανάστασης του 1821 Παπαρσένη, στον Άγιο Σώστη στα Δερβενάκια.


-  Στην με κάθε τρόπο ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου μας. 

-  Στην έκδοση και στην υποστήριξη της έκδοσης βιβλίων με ιστορικά και λαογραφικά θέματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας.

Παρουσίαση βιβλίου "Κείμενα Εμμανουήλ Ρέπουλης"

 - Στην έκδοση τουριστικού χάρτη της Ερμιονίδας σε γεωφυσικό υπόστρωμα.


- Στην κοινωνική και ηθική στήριξη συμπατριωτών μας από τους οποίους λάβαμε ως Δήμος Κρανιδίου παλαιότερα και Ερμιονίδας αργότερα, σημαντικές δωρεές, όπως:

·  Κτήμα 45 στρεμμάτων στους ανεμόμυλους του Κρανιδίου από τον αείμνηστο Ηλία Φωστίνη.
· Δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης 6.874,27 τ.μ. από τον αείμνηστο συμπατριώτη μας Ζέρβα Κωνσταντίνο. 
. Περίφραξη της Αρχαίας Πόλης των Αλιέων στο Πορτοχέλι (ΣΦΙΠ). 


· Οικία που χρησιμοποιείται για στέγαση του Λαογραφικού Κέντρου Κρανιδίου από την συμπατριώτισσά μας κα Μαρία Τόδωρη, θυγατέρα Εμμανουήλ και Αικατερίνης.

· Οικία εντός του Κρανιδίου για την δημιουργία ιστορικού μουσείου από τον αείμνηστο Κώστα Δημότση Έλληνα.· Γήπεδο οκτώ στρεμμάτων από τον ίδιο ως άνω αείμνηστο δωρητή, για την δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου και ποσό 200.000,00€ από τον ίδιο.

· Οικόπεδο πλησίον του νεκροταφείου Φούρνων από τον Βασίλειο Αργυρόπουλο για την επέκτασή του.  

·  Οικόπεδα από δωρητές κατοίκων των Διδύμων πλησίον του νεκροταφείου Διδύμων για την επέκτασή του.

· Στην υποβολή αιτημάτων και στην αποδοχή δωρεών για την ενίσχυση και βελτίωση υποδομών του Δήμου μας αλλά και στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τους:

Οικογένεια Γ.Λιβανού: επισκευή δικτύων Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, δωρεά απινιδωτή στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, επισκευή γραμμής μεταφοράς νερού και αντλιοστασίων από το λιμάνι της Κοιλάδας έως τις δεξαμενές της Αγίας Άννας, αρχικές εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Κοιλάδας, αντικατάσταση προβλήτας στο σπήλαιο Φράγχθι, σημαντική οικονομική ενίσχυση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω της εθελοντικής οργάνωσης αλληλεγγύης αλλά και σε μεμονωμένους δημότες μας.  


Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου πριν την επισκευή τους


Επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου
 
Δωρεά απινιδωτή στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου

 
Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας

 
Αντικατάσταση προβλήτας στο σπήλαιο Φράγχθι


Οικογένεια Βαρδή και Μαριάννας Βαρδινογιάννη: δωρεά αυτοκινήτου 4Χ4, χορηγία ποσότητας καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης δημοτικών σχολείων του Δήμου μας.

Γεώργιο Βαρδινογιάννη: Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ακτινολογικού μηχανήματος στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, δωρεά μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού.

Δωρεά οχήματος 4Χ4 από το ξενοδοχείο Χινίτσα AKS.

Χορηγία για την διαμόρφωση και ανακατασκευή των παλαιών σφαγείων Κρανιδίου και του περιβάλλοντος χώρου για την εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου από την εταιρεία Aristo Developers.

- Υποβάλαμε προτάσεις για την καθιέρωση με προεδρικό διάταγμα δύο τοπικών εορτών εθνικής εμβέλειας. Της εγκατάστασης του βουλευτικού σήματος στο Κρανίδι τον Δεκέμβριο του 1823 και τη συνέχιση της 3ης Εθνοσυνέλευσης στην Ερμιόνη το 1827.

-     Στην διεκδίκηση του περάσματος της Ολυμπιακής Φλόγας από το Κρανίδι, πράγμα το οποίο έγινε με λαμπρή τελετή.Πιστεύω ότι με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες και έργα, αλλά και άλλες που δεν αναφέρονται ούτε καν επιγραμματικά, κατά τη διάρκεια των θητειών μου ως Δημάρχου συνέβαλα στην ανάδειξη αξιών του τόπου μας και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, διαθέτοντας τα χρόνια αυτά όλες τις φυσικές και τις ψυχικές μου δυνάμεις για το σκοπό αυτό.

Ευχαριστώ, πέραν των δημοτών μας και όσους εκ των μελών της Παράταξής μας τίμησαν έμπρακτα τις αρχές και τις θέσεις μας και στάθηκαν άξιοι συνεργάτες μου.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Γανώση για την πατριωτική και δημιουργική συνεργασία που είχαμε.

Ευχαριστώ, επίσης, τους κατά καιρούς ειδικούς συνεργάτες μου: κα Μαρία Λιώση, κα Αθανασία Μπαϊρακτάρη, κα Σοφία (Σόνια) Στάικου, κα Κατερίνα Κοτσοβού και κ. Γεώργιο Δημαράκη.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου Ερμιονίδας (των πρώην Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης), οι οποίοι κάτω από πραγματικά αντίξοες αριθμητικά συνθήκες συνεισέφεραν στην πραγματοποίηση του έργου μας.

Αφήνοντας ως σημαντική παρακαταθήκη το συντελεσθέν έργο αλλά και τις σημαντικές δωρεές των συμπατριωτών μας, εύχομαι η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου 2014, όποια και αν είναι αυτή, να συνεχίσει και να διευρύνει αυτό το έργο, έστω και κάτω από τις δύσκολες πραγματικά αντικειμενικές συνθήκες και περιστάσεις που επικρατούν σήμερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δηλώνω ότι θα παραμείνω διαθέσιμος για την όποια εθελοντική συμμετοχή μου και δράση, εφόσον οι φυσικές μου δυνάμεις το επιτρέπουν.

Ο παραπάνω απολογισμός μου είναι εντελώς επιγραμματικός και περιληπτικός για πρακτικούς λόγους. Παραλείπονται αρκετές πρωτοβουλίες, δράσεις αλλά και έργα που δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν σε μια σύντομη αναφορά με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οι εικόνες, επίσης, είναι απλώς ενδεικτικές.

Ίσως στο προσεχές μέλλον να καταστεί δυνατή η έντυπη έκδοση ενός τόμου που θα περιλαμβάνει αναλυτικότερα το συντελεσθέν έργο καθώς και βιωματικές μου αναφορές ως Δημάρχου σε αυτή τη χρονική περίοδο.Υ.Γ.
Ευχαριστώντας τους αναγνώστες και τους φίλους του ιστολογίου της Παράταξής μας, τους γνωρίζω ότι μετά την Κυριακή 27 Απριλίου, που είναι και η τελευταία μέρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για τις δημοτικές εκλογές, επίσημα πλέον η Παράταξή μας "Προοδευτική Πατριωτική Συμπαράταξη Ερμιονίδας" παύει να υφίσταται πολιτικά καθώς αρκετά από τα μέλη της θέτουν υποψηφιότητα με συνδυασμούς άλλων παρατάξεων, όπως έχουν κάθε δικαίωμα να πράξουν.

Ικανοποιώντας την δική μου πλέον προσωπική ανάγκη και ανταποκρινόμενος στα αιτήματα πολλών φίλων για επικοινωνία σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορία, την τέχνη, την επιστήμη, τον πολιτισμό, την πολιτική και τα τοπικά μας προβλήματα, λίαν προσεχώς θα υπάρξει στα ηλεκτρονικά μέσα νέο ιστολόγιο, στο οποίο θα δημοσιοποιούνται οι προσωπικές μου θέσεις, γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τους παραπάνω τομείς, καθώς και όσων το επιθυμούν υπό τον όρο να είναι επώνυμες και να διατυπώνονται πάντοτε με κόσμιο και πολιτισμένο τρόπο.

Σε καμία περίπτωση το νέο αυτό ιστολόγιο δεν πρόκειται να έχει δημοσιογραφικό χαρακτήρα.    
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου