Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στη δημιουργία ενός προεκλογικού κλίματος αηδιαστικής και προκλητικής παραπληροφόρησης έχει καταφύγει ο κ Σφυρής και οι εμπνευστές της προπαγανδιστικής του τακτικής, προκειμένου να θολώσουν την διάνοια και την κρίση των των ψηφοφόρων και να αποφύγουν τη συντριβή τους στις ερχόμενες Δημοτικές εκλογές.
Αυτή τη φορά επιχειρούν να βγάλουν "λάδι" τον κ Σφυρή ο οποίος, ο ίδιος ομολόγησε πρόσφατα στο προπαγανδιστικό έντυπο του, ότι απέκρυψε το σκάνδαλο της ΔΕΠΟΣ για να μην το μάθουν δήθεν τα "κοράκια". Με αστείες και ανόητες σκηνοθεσίες προσβάλλουν προκλητικά τη μνήμη και τη νοημοσύνη όλων μας και για αυτό εισπράττουν καθημερινά την καθολική πλέον οργή και αγανάκτηση των πολιτών.
Ευχαριστώ όλους αυτούς τους απλούς πολίτες που αντιστέκονται στην παραπληροφόρηση και στις κάθε λογής απειλές και τους ευγνωμονώ γιατί με το νου και την καρδιά τους γίνονται οι μόνοι υπερασπιστές και μάρτυρες της αλήθειας.

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΟΦΕΙΛΩ...

Διορθώνοντας μια παράλειψή μου, για την βοήθεια τους, με την δημοσιοποίηση των ενεργειών μου για την αποτροπή του γνωστού σκανδάλου της ΔΕΠΟΣ, οφείλω επίσης τις ευχαριστίες μου στις εφημερίδες "ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ" το ¨ΕΘΝΟΣ" και "ΤΟ ΠΑΡΟΝ".

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ,

Ο αγώνας μας δικαιώθηκε. Και όχι μόνον ο προσωπικός μου αλλά και αυτός των ολίγων ενεργών πολιτών που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου και στο πλευρό των συμφερόντων του τόπου, αλλά και των ολίγων μέσων μαζικής ενημέρωσης που προέβαλλαν το θέμα σε αντίθεση με την ένοχη σιωπή άλλων πολλών. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον "γείτονα" Μάκη Κατσαιτη και την εφημερίδα "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ" για την τόλμη και την παρρησία τους με τη οποία πρόβαλλαν και φώτισαν τις πτυχές αυτού του μεγάλου σκανδάλου από την αρχή όταν το έφερα στο φώς. Οφείλω επίσης να επισημάνω την ευαισθησία την άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και του Υφυπουργού κ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, για την αποτελεσματική παρέμβασή τους μετά την γνωστή δημόσια καταγγελία μου.Απόδειξη 6 105.815,75

Στην Αθήνα σήμερα σης 28 Σεπτεμβρίου 2010, η υπογράφουσα Ρωξάνη Αυγερινού του Γερασίμου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερατοσθένους 1 που ενεργώ για λογαριασμό tcov α) νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λυκούργου 9, β) της Ελισάβετ Αριόν του Κωνσταντίνου, συζ. Κωνσταντίνου Γκοβόστη, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 60 γ) της Μαρίας Καραμπέτσου του Ευτυχίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιγέως 29 , δ) της Μαγδαληνής Καραμπέτσου του Ευτυχίου, συζ. Δημητρίου Νικολαΐδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιγέως 29 ε) του αναγνωρισμένου σωματείου με την επωνυμία «ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ» (τέως «ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ») έλαβα από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.» (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), νομίμως εκπροσωπούμενη το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και 0,75 (105.815,75), σε μετρητά.
Το ποσό αυτό καταβλήθηκε σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του απογράφου της υπ'αριθμ. 3224/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των σχετικών από 26.1.2009 και 8.6.2010 επιταγών μου προς εκτέλεση του άνω απογράφου και αφορά: Α) επιδικασθέντα με την παραπάνω απόφαση οφειλόμενα μισθώματα της εταιρείας ΔΕΠΟΣ Α.Ε για τα μίσθια ιδιοκτησίας των ως άνω αναφερομένων εντολέων μου , ως αυτά αναλύονται στην υπ'αριθμ. 3224/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Β) τόκους υπερημερίας από τα επιδικασθέντα μισθώματα με την υπ'αριθμ. 3224/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις δύο προαναφερθείσες επιταγές μου.
Γ) Δικαστικά έξοδα επιδικασθέντα με την προαναφερθείσα απόφαση και προκύψαντα από τις προαναφερόμενες επιταγές προς εκτέλεση. Συγκεκριμένα καταβλήθηκε για έκαστο των εντολέων μου :
I) Για κεφάλαιο-μισθώματα και τόκους υπερημερίας:
α) Για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ» ποσό € 38.034,87
β) Για την Ελισάβετ Αριόν του. Κωνσταντίνου, συζ. Κωνσταντίνου Γκοβόστη, ποσό € 21.973,08
γ) Για την Μαρία Καραμπέτσου του Ευτυχίου, ποσό € 2,723,65
δ) Για την Μαγδαληνή Καραμπέτσου του Ευτυχίου, συζ. Δημητρίου
Νικολαΐδη, ποσό € 2.723,65
ε) Για το αναγνωρισμένο σωματείο με την επωνυμία «ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ» (τέως «ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ»), ποσό € 37.495,53
II) Για δικαστικά έξοδα οφειλόμενα σε όλους τους εντολείς μου ποσό € 2.862,97.
Μετά την παραπάνω καταβολή οι εντολείς μου εξοφλήθηκαν όσον αφορά τις απαιτήσεις τους κατά της ΔΕΠΟΣ από την υπ'αριθμ. 3224/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τις επιταγές μου και επιφυλλάασονται για τις απαιτήσεις τους από μεταγενέστερες δικαστικές αποφάσεις,
Οι εντολείς μου δηλώνουν ότι ουδεμία αξίωση πλέον έχουν εκ των επιδικασθέντων δια της ως άνω αποφάσεως και των επιταγών και δηλώνουν δι εμού ότι ο πλειστηριασμός που επρόκειτο να διεξαχθείτην 29nv-9-2010 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας Βσγιακάκου- Καλλία δυνάμει της υπ'αριθμ. 1430/2010 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή Γεωργίου Μπουρίκα θα μάταιοιθεί οριστικά.
Η ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΣΑ Η ΛΑΒΟΥΣΑ


ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Η εξέλιξη της ονομασίας της παράταξής μας από Προοδευτική Δημοτική Κίνηση Ερμιονίδας σε Προοδευτική Πατριωτική Συμπαράταξη Ερμιονίδας έχει την σημασιολογική της αξία και σημασιοδοτεί την εξέλιξη της παράταξης μας πολιτικά και στελεχιακά στα πλαίσια των αρχών και των πολιτικών μας θέσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε σχέση και με την πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" και με τις ανάγκες της συγκρότησης και λειτουργίας του νέου Δήμου Ερμιονίδας.
Μέλη της Δημοτικής μας Συμπαράταξης ασφαλώς πρέπει και μπορεί να είναι όχι μόνον υποψήφιοι ή εκλεγμένοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και φιλικά σε σχέση με τα τοπικά μας ζητήματα, προσκείμενοι συνδημότες μας.

ΣΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΠΟΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ. ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ.

Με παρέμβαση της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Αργολιδας κ. Γιάννη Μανιάτη εξοφλήθηκε σήμερα το χρέος της ΔΕΠΟΣ προς τρίτους και ματαιώθηκε ο αναγκαστικός πλειστηριασμός 342 στρεμμάτων Δημόσιας γης στο Πορτοχέλι που είχε ορισθεί να γίνει αύριο 29 -09-2010 στο ειρηνοδικείο Κρανιδίου. Με αυτό τον τρόπο σώθηκε το κτήμα και απετράπη ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΠΟΣ

Αναρτήθηκε από Δημήτρης Καμιζής στις Πέμπτη, Αύγουστος 26, 2010

0 σχόλια:------------------------------------------------------------------------------------------------

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 342 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ!!!
Την 29η Σεπτεμβρίου 2010 εκτίθεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Κρανιδίου,δημόσια έκταση 342 στρεμμάτων εκτιμηθείσας αξίας 10.500.000 ευρώ για να καλυφθεί οφειλή της ΔΕΠΟΣ Α.Ε ,105.795 ευρώ!!!
Τιμή πρώτης προσφοράς 7.000.000 ευρώ!!!
Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, απέστειλα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, την πάρα κάτω επιστολή δια της οποίας ζητώ την παρέμβαση του, ώστε να ματαιωθεί και να αποτραπεί αυτή η σκανδαλώδης εκποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30.07.2010Δημήτρης ΚαμιζήςΙατρός Ε.Σ.Υτ. Δήμαρχος ΚρανιδίουΜητροπολίτη Φωστίνη 1 Κρανίδι

Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδοςκ. Γεώργιο Παπανδρέου

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας αποστέλλω αυτή την επιστολή με την ιδιότητά μου, του πρώην Δημάρχου του Δήμου Κρανιδίου (1999-2006) και αυτή του ενεργού πολίτη και ζητώ την παρέμβασή σας προκειμένου να αποτραπεί η εκποίηση έκτασης 340.000 τ.μ., στην περιοχή «Αεροδρομίου» στο δ.δ. Πορτοχελίου του Δήμου Κρανιδίου Αργολίδας, με σκανδαλώδη τρόπο. Η έκταση αυτή είναι μέρος συνολικής έκτασης 973.945 τ.μ. και ανήκει στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε. (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.), η οποία περιήλθε σε αυτήν από παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο με την υπ΄ αριθμ. 662/30/09.04.1980 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Χωροταξίας, Οικισμού, Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών.Συγκεκριμένα η σκανδαλώδης μεθόδευση προβλέπει έκθεση σε πλειστηριασμό του ως άνω ακινήτου συνολικού εκτιμηθέντος ποσού κατά την κατάσχεση 10.500.000,00€ έναντι ποσού οφειλής 105.795,00€ !!! Η οφειλή αυτή έχει προέλθει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1.430/29-6-2010 κατασχετήρια έκθεση ακινήτου, από οφειλή μισθώσεων της Ανώνυμης Εταιρείας προς τους επισπεύδοντες όπως αυτοί περιγράφονται στην κατασχετήρια έκθεση. Ο πλειστηριασμός έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2010 ,ημέρα Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο Μάσσητος-Κρανιδίου. Είναι προφανές και μόνον από τη σύγκριση του ποσού της οφειλής 105.795,00€, της οφειλέτιδας Ανώνυμης Εταιρείας, με το ποσόν της εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου 10.500.000,00€, ότι πρόκειται για πλειστηριασμό με καταχρηστικό χαρακτήρα από την εκτέλεση του οποίου θα ζημιωθούν σημαντικά τα συμφέροντα του Δημοσίου σε όφελος τρίτων. Θα αρκούσε για την αποζημίωση των επισπευδόντων τον πλειστηριασμό , η έκθεση σε αυτόν και μόνον 3.500τμ και όχι της εκατονταπλάσιας έκτασης !Κύριε Πρωθυπουργέ,Παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας ώστε να ανασταλεί αυτός ο καθόλα καταχρηστικός για τα συμφέροντα του Δημοσίου και κατ’ επέκταση των πολιτών και δημοτών του δήμου Κρανιδίου πλειστηριασμός. Επιτρέψτε μου να πω ότι η όλη μεθόδευση παραπέμπει, με μικρότερη κλίμακα και διαφορετικές αναλογίες, στο γνωστό σκάνδαλο «Βατοπεδίου».Σύντομο ιστορικόΗ ανωτέρω επιμέρους έκταση των 342.000 τ.μ. αλλά και η συνολική έκταση των 973.945 τ.μ. προήλθε όπως προαναφέραμε από παραχώρηση του Δημοσίου προς την Δ.Ε.ΠΟ.Σ. το 1980 (Φ.Ε.Κ. 243/22.04.1980)Κατά την εποχή (1999-2006) που διατελούσα Δήμαρχος του Δήμου Κρανιδίου με εισηγήσεις μου και αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου δύο φορές ζητήσαμε την παραχώρηση της έκτασης προς το Δήμο Κρανιδίου. Την πρώτη φορά, υπήρξε αδιαφορία, ενώ τη δεύτερη άρνηση από την τότε διοίκηση της ΔΕΠΟΣ. Την ίδια τύχη είχε και άλλη πρότασή μας για την από κοινού αξιοποίηση της έκτασης από το Δήμο Κρανιδίου και τη Δ.Ε.ΠΟ.Σ. με ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης.Δύο φορές επίσης η Δ.Ε.ΠΟ.Σ. επεχείρησε, στο ως άνω διάστημα, η τότε Διοίκηση της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. να εκποιήσει το παραπάνω ακίνητο με παράτυπες διαδικασίες τις οποίες αποτρέψαμε με παρεμβάσεις μας.Κατά το χρονικό αυτό διάστημα επίσης επιχειρήθηκε η οικοπεδοποίηση της έκτασης αυτής με ένταξή της σε περιοχή ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης ( ΠΕ.Ρ.ΠΟ), η οποία ματαιώθηκε με παρέμβασή μας. Το Δεκέμβριο του 2007 όμως, η έκταση αυτή εντάχθηκε σε ΠΕ.Ρ.ΠΟ. με απόφαση του τότε Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κου Σταύρου Καλογιάννη με όρους σκανδαλώδεις και ανεπίτρεπτους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Την ίδια εποχή φαίνεται με την υπ΄ αριθμό 3224/2007 Αποφάση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τμήμα μισθώσεων με αριθμό απογράφου 67/26.01.2009 (για τελεσιδικία) να ξεκινούν και οι διαδικασίες από τα επισπεύδοντα μέρη για την έκθεση σε πλειστηριασμό των 342.000 τ.μ., που είχαν πλέον γίνει διαθέσιμα για πολεοδόμηση με τη ρύθμιση ΠΕ.Ρ.ΠΟ. (οικοπεδοποίηση με απαράδεκτους για το φυσικό περιβάλλον όρους)Κύριε Πρωθυπουργέ,Σας παρακαλώ, μέσω των αρμοδίων οργάνων σας να παρέμβετε για την ακύρωση αυτού του σκανδαλώδους πλειστηριασμού, που θα αποβεί σε βλάβη του Δημοσίου και των συμφερόντων των πολιτών.Πέραν αυτού η έκταση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μετά από παραχώρηση του Δημοσίου προς το νέο Δήμο Ερμιονίδας σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο προς αξιοποίηση σε όφελος των δημοτών του με όρους σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής μας. Εφ όσον δε η επιχείρηση αυτή του Δημοσίου ΔΕΠΟΣ Α.Ε, καταργήθηκε με απόφαση της Κυβερνήσεως σας και βρίσκεται σήμερα υπό εκκαθάριση, η παραχώρησή της πάρα πάνω συνολικής έκτασηςτων 973.945 τμ, στον νέο Δήμο Ερμιονίδας θα είναι η μόνη ορθή διοικητικά και κοινωνικά δίκαιη πράξη.Με τιμή,Δημήτρης Καμιζής
Αναρτήθηκε από Δημήτρης Καμιζής στις Τετάρτη, Αύγουστος 04, 2010

2 σχόλια:

αναγνωστης είπε...
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ,ΤΡΟΜΕΡΟ!!!!ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ!ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗ ΣΟΥ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ!
4 Αυγούστου 2010 2:13 μ.μ.

αναγνωστης είπε...
ΘΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΑ,ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΤΩΝ 7.ΟΟΟ.ΟΟΟΕ,ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ..ΑΝΕΧΘΕΙ?ΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΩ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ,ΘΕΛΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ,ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!
4 Αυγούστου 2010 4:51 μ.μ.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ Δ Ε Π Ο Σ

Συζητήθηκε σήμερα η αίτηση μας,μαζί με αυτήν της ΔΕΠΟΣ, για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της μεθόδευσης για την εκποίηση 342 στρεμματων του κτήματος με αναγκαστικό πλειστηριασμό. Η απόφαση του Πρωτοδικείου Ναυπλίου θα εκδοθεί την Δευτέρα 27 -09-2010.
Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ενέργειες μας στόχο ειχαν την κινητοποίηση της ίδιας της ΔΕΠΟΣ προκειμένου να υπερασπισθεί το ακίνητό της (ορίσθηκε πρόσφατα νέο Δ.Σ.) αλλά και την παρέμβαση της Κυβέρνησης για να αποτραπεί ο πλειστηριασμός. Υπενθυμίζουμε επίσης την δέσμευση της Κυβέρνησης δια του εκπροσώπου της Υφυπουργού , κ. Γιάννη Μανιάτη ,ότι εάν τα ένδικα μέσα δεν αποδώσουν ,τότε η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει το ποσό των 105.000 ευρώ που οφείλονται από την ΔΕΠΟΣ για τα μισθώματα σε τρίτους ώστε να γίνει η αποπληρωμή τους, και να καταργηθεί η απαίτηση τους.
Αναμένουμε...

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΜΠΗ ΒΑΘΗ

Οι Δημοτικές Κοινότητες Κρανιδίου ,Ερμιόνης και Πορτοχελίου θα έχουν 5μελές Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο θα βάζουμε έως 2 σταυρούς.
Τα 3/5 των εδρών καταλαμβάνει ο πλειοψηφών συνδυασμός συνολικά στον Δήμο Ερμιονίδας και τα 2/5 η Αντιπολίτευση.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλέγεται με ψηφοφορία από τους Τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους


ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι Τοπικές Κοινότητες Διδύμων, Ηλιοκάστρου, Κοιλάδας,Φούρνων και Θερμησίας, θα έχουν 3μελή Τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια Για την εκλογή των Τοπικών Κοινοτικών Συμβούλων θα βάζουμε 1 σταυρό.

Οι έδρες κατανέμονται με απλή αναλογική σε όλους τους συνδυασμούς.

Πρόεδρος Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου θα εκλέγεται αυτός που ο ίδιος και ο συνδυασμός του θα πλειοψηφήσει στις εκλογές της κάθε Τοπικής Κοινότητας.

Αντιδήμαρχοι

Ο Νέος Δήμος Ερμιονίδας θα έχει 4 αντιδημάρχους

Συμμετοχή γυναικών-ανδρών

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. Δηλαδή στο ψηφοδέλτιο για το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να συμμετέχουν το ελάχιστο 9 γυναίκες ,στο ψηφοδέλτιο για κάθε Δημοτική Κοινότητα πρέπει να συμμετέχουν το ελάχιστο 2 γυναίκες και

στο ψηφοδέλτιο για κάθε Τοπική Κοινότητα πρέπει να συμμετέχει το ελάχιστο 1γυναίκα

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Αγαπητές Συμπατριώτισσες, αγαπητοί Συμπατριώτες

Καθώς πλησιάζει η ημέρα των κρίσιμων Δημοτικών εκλογών της 7ης Νοέμβρη για τον νεοσύστατο Δήμο της Ερμιονίδας γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι στις εκλογές αυτές θα αναμετρηθούν δύο διαφορετικοί «κόσμοι» με διαφορετικούς προσανατολισμούς και στόχους, με διαφορετικά οράματα και ιδέες , με διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» ,με διαφορετική αντίληψη και πρακτική για την συμμετοχική δημοκρατία και για την άσκηση της εξουσίας , με διαφορετικό ύφος και ήθος των ανθρώπων που φιλοδοξούν να φανούν χρήσιμοι στον τόπο και την κοινωνία.

Η εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νοέμβρη και το αποτέλεσμα της αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες δεν θα επηρεάσουν τα τοπικά πράγματα και την ζωή μας για την επόμενη μόνο Δημοτική θητεία, αλλά θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της Ερμιονίδας ,την εξέλιξη της κοινωνίας, την ζωή μας την ίδια αλλά και αυτή των παιδιών μας για πολλές δεκαετίες. Στην νέα δημοτική περίοδο 2011 – 2014 θα πρέπει να κτιστούν τα θεμέλια και οι βάσεις για ένα ισχυρό σε όλα δήμο, μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό αφενός μεν περιβάλλον στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και αφετέρου μέσα στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα μας αλλά και στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια του σημερινού κόσμου.

Το έργο της συγκρότησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του νέου Δήμου προς την κατεύθυνση της προόδου και της ευημερίας της κοινωνίας μας με κέντρο δράσης πάντοτε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του θα είναι ένα έργο επίπονο και δύσκολο και όπως πρόσφατα στην διακήρυξη των θέσεων μας έχω αναφερθεί απαιτεί και προϋποθέτει την καλλιέργεια πατριωτικής συνείδησης, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη . Σ’ αυτό το έργο δεν περισσεύει και δεν θα περισσεύει κανείς από όσους βρίσκονται στην πλευρά του «κόσμου» που ονειρεύονται πράγματα για τον τόπο για την κοινωνία και όχι για τον εαυτό τους. Δεν περισσεύει κανείς από όσους υποτάσσουν το ιδιωτικό συμφέρον στο κοινό συμφέρον , δεν περισσεύει κανείς από όσους αγαπούν την πολιτική που θέλει αλήθεια , διαφάνεια και εντιμότητα, δεν περισσεύει κανείς από όσους αγαπούν γνήσια και αποδεδειγμένα αυτό τον τόπο, τους ανθρώπους του ,τη γη του ακόμα και τις πέτρες του, τη θάλασσα του ακόμα και την αύρα της.

Αγαπητοί Συμπατριώτες , αγαπητές Συμπατριώτισσες, όσο κρίσιμη είναι αυτή η εκλογική αναμέτρηση άλλο τόσο και περισσότερο κρίσιμη είναι η επιλογή σας .Είναι κρίσιμης και αποφασιστικής σημασίας η ψήφος σας αλλά και η επιλογή σας σε παρατάξεις και πρόσωπα. Είναι η ώρα μιας μεγάλης Προοδευτικής Πατριωτικής Συμπαράταξης για την Ερμιονίδας μας. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε πέρα από κομματικούς διαχωρισμούς, πέρα από προσωπικές αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς, πέρα από εξουσιαστικές αντιλήψεις και πρακτικές να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προσδοκίες σας για τη διαχείριση των κοινών πραγμάτων.

Δημήτρης Καμιζής

Υποψήφιος Δήμαρχος για την Ερμιονίδα

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

"ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ" ΔΗΜΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Η Κερύνεια ήταν η πόλη της Κύπρου που εγκαταστάθηκε αρχικά ο προπάππος του Γιάννου Κρανιδιώτη, Νικόλαος Βουρλέτσης έμπορος από το Κρανίδι η οποία σήμερα εξακολουθεί και βρίσκεται, από τον Ιούλιο του 1974, κάτω από τούρκικη κατοχή, όπως άλλωστε και ολόκληρο το Βόρειο τμήμα του Νησιού.

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης,Υφυπουργός Εξωτερικών τότε,παρέστη μετά από πρόσκληση μας ,ως εκπρόσωπός της Κυβέρνησης στον Μεγάλο Εσπερινό της εορτής του Πολιούχου του Κρανιδίου Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου, στις 28 Αυγούστου 1999.Με την ευκαιρία αυτή και σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης συνάντησε και γνώρισε συγγενείς του.

Ήταν η πρώτη και τελευταία δυστυχώς φορά που επεσκέφθη την γενέτειρα των προγόνων του ,το Κρανίδι, αφού σε 17 μόλις μέρες από τότε,στις 14 Σεπτεμβρίου 1999 βρήκε τραγικό θάνατο κατά τον γνωστό τρόπο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρανιδίου εκφράζοντας την λύπη του και τιμώντας την μνήμη του στις 20-09-1999, αποφάσισε ομόφωνα μεταξύ άλλων την αδελφοποίηση της πόλης του Κρανιδίου με αυτήν της πόλης της Κερύνεια μετά την απελευθέρωση της.

Παραθέτω την σχετική απόφαση κάτω από την πρόσκληση για την σημερινή τελετή αδελφοποίησης με την κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα Κερύνεια και αναρωτιέμαι τι νόημα έχει μια τέτοια "αδελφοποίηση" σήμερα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Συνεδρίαση 13η Της 20ης Σεπτεμβρίου 1999 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00


ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτριος Καμιζής

Σήμερα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Β' Δημοτικό Σχολείο ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 3870/15.09.1999 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 2, 106 και 108 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, Φ.Ε.Κ. 231/14.11.1995) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ο Πρόεδρος: Νικόλαος Κρητικός
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσαμαδός
Ο Γραμματέας: Αναστάσιος Λάμπρου
Οι Σύμβουλοι: Ασημίνα Αντωνοπούλου, Αντώνιος Αντωνόπουλος, Ματθαίος Μέξης, Βασίλειος Ελένης, Εμμανουήλ Φλωρής, Νικόλαος Λούμης (Πρόεδρος Τ.Σ. Πορτοχελίου), Κοσμάς Κοφινάς (Πρόεδρος Τ.Σ. Φούρνων), Ιωάννης Γεωργόπουλος, Ιωάννης Μαργέτας, Δημήτριος Πίκουλας, Χρήστος Τσίγκρης, Ειρήνη Καλιάνου, Χρήστος Μαναριώτης, Παναγιώτης Μήτσας.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Οι Σύμβουλοι: Πέτρος Παριανός και Κων/νος Τσίπης (Πρόεδρος Τ. Σ. Κοιλάδας), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στην συνεδρίαση προσκεκλημένος παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Κρανιδίου κ. Δημήτριος Καμιζής.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο κ. Κοσμάς Γαλανός, υπάλληλος του Δήμου Κρανιδίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Συνεδρίαση 13η: Δευτέρα 20.09.1999
39. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 1999.
40. Αποδοχή πίστωσης εκ δρχ. 206.000.000 από Υπουργείο Γεωργίας για μετεγκατάσταση Σφαγείων.
41. Αποδοχή ποσού 120.000.000 δρχ. για ύδρευση Κρανιδίου, Κοιλάδας, Πορτοχελίου, Διδύμων από Ε.Π. Τ.Α.
42. Αποδοχή 20.000.000 δρχ. για μελέτες προετοιμασίας έργων Ε.Π. Τ.Α.
43. Σχετικά με Κτίριο Γυμνασίου - Λυκείου Κρανιδίου.
44. Σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1999.
45. Σχετικά με υδροδότηση Δ.Δ. Διδύμων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Δ. Σ. θα παρακαλούσα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, για τον άδικο χαμό του συμπατριώτη μας Υπουργού κύριου Γιάννου Κρανιδιώτη. Παρακαλώ να ξεκινήσει από τώρα.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ξεκινάει η έναρξη του Δ. Σ. Η ενημέρωση του Δημάρχου θα γίνει γύρω στις 20:30, με τον ερχομό του κ. Κουφάλη, του μελετητή. Οπότε ξεκινάμε κανονικά τη ροή της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟΈκφραση λύπης και τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου
συμπατριώτη μας και Υπουργού, κ. Γιάννου ΚρανιδιώτηΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος να κάνει την εισήγηση.ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τραγικό γεγονός είναι σε όλους μας γνωστό. Εμείς εδώ στο Κρανίδι τον χάσαμε μόλις τον βρήκαμε. Προηγήθηκε η επίσκεψη του στις 28 του Αυγούστου, όπου ήρθε για να τιμήσει τη πόλη μας και τον πολιούχο Τίμιο Ιωάννη Πρόδρομο και τον γνωρίσαμε από κοντά. Εμείς πέρα από πολιτικό και Υπουργό Εξωτερικών, γνωρίσαμε έναν πολύ ζεστό, έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, όσοι είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς η μοίρα έπαιξε τα δικά της παιχνίδια. Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ήταν Έλληνας της διασποράς, Κύπριος γεννήθηκε, αλλά κατάγεται από το ταπεινό μας Κρανίδι. Ο προπάππους του Νίκος Κρανιδιώτης, είναι εκείνος ο οποίος το 1876 περίπου έφυγε για τη Κυρήνεια της Κύπρου, όπως πολλοί Κρανιδιώτες τότε που είχαν τα πλοία, ταξίδευαν σε όλα τα πέλαγα και σε όλες τις θάλασσες. Εγκαταστάθηκε εκεί, και η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, μας την είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Γιάννος. Το τραγικό είναι ότι η κακιά μοίρα πήρε μαζί του και το μονάκριβο παιδί του. Εγώ εκπροσώπησα το Δήμο Κρανιδίου στη κηδεία και είδα και άλλους Κρανιδιώτες εκεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει.... σήμερα κανονικά θα ερχόταν πρόταση ανακήρυξης του ως επίτιμου Δημότη. Δεν μπορούμε πια να το κάνουμε αυτό, αλλά προτείνω να καταχωρηθεί στους καταλόγους, έστω και μετά το θάνατο του, στους καταλόγους και τα δημοτολόγια του Δήμου Κρανιδίου. Αυτό είναι το ένα, το δεύτερο, ότι θα πρέπει να ονοματοδοτήσουμε μία οδό στο Κρανίδι, με το όνομα του. Προτείνω την οδό που είναι κάθοδος από τα φανάρια μέχρι τη πλατεία που δεν φέρει κανένα όνομα. Ουσιαστικά όμως από ότι είδα στα χαρτιά είναι οδός Δημοκρατίας. Και η τρίτη πρόταση μου προς το συμβούλιο, είναι - για να δώσουμε και κάποια άλλα στίγματα - γιατί ο Γιάννος Κρανιδιώτης έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο, και στη προώθηση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά το ίδιο έκανε και για τη Κύπρο. Προτείνω λοιπόν, και η πρόταση μας αυτή να ισχύει μέχρι τότε που θα πω, να αδερφοποιηθεί η πόλη του Κρανιδίου με αυτή της Κυρήνειας μετά την απελευθέρωση της. Όταν ελευθερωθεί η Κύπρος δηλαδή. Αυτή η πρόταση μας να υπάρχει, για να συμβολίζει το ανυποχώρητο του Ελληνισμού. Για να συμβολίζει ότι αυτά είναι Ελληνικά εδάφη και συνδέονται μαζί με τη μητέρα Ελλάδα με δεσμούς αίματος. Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις τιμής, για το Γιάννο Κρανιδιώτη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια πρόταση σχετικά με το θέμα; Κάποια αντίρρηση; Να τεθεί σε ψηφοφορία. Ποιοι έχουν αντίρρηση; Θέλετε το λόγο; Ο κ. Μαργέτας.
ΜΑΡΓΕΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή οι πολιτικοί πρέπει να μένουν στη μνήμη μας, βεβαίως και για τη καταγωγή τους αλλά περισσότερο για τις πολιτικές τους θέσεις οι οποίες έχουν διαχρονική αξία, ήθελα να διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από τη τελευταία του συνέντευξη που δυστυχώς έγινε στις 28 Αυγούστου, ίσως την ίδια μέρα που ήρθε στο Κρανίδι, και είναι σημαδιακό. Λοιπόν: «Φιλόπονος - λέει η εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ - και οπαδός της σταθμισμένης προσέγγισης με τη Τουρκία, έχοντας πάντα κατά νου πως θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού, ο Γιάννος Κρανιδιώτης ήταν απολύτως απαραίτητος ισορροπιστής της άλλοτε υπεραισιόδοξης και άλλοτε υπέρμετρα αμυντικής στάσης που αναπτύχθηκαν στην Ελληνική εξωτερική πολιτική...». Σε κάποιο σημείο λέει: Ίσως κι αυτός είναι κι ένας τρόπος να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής ως σπουδαίο πολιτικό με τη πραγματική έννοια που έχει η σπουδαιότητα στη πολιτική, άοκνη εργασία, στόχευση που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, χαμηλοί τόνοι, χωρίς φανφάρες και υπερφίαλες προσωπικές φιλοδοξίες. Θα καταθέσω όλα τα έγγραφα για τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ομόφωνη η απόφαση;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ναι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
α. Να καταχωρηθεί στα Δημοτολόγια του Δήμου Κρανιδίου, το όνομα του Γιάννου Κρανιδιώτη.
β. Να ονομαστεί η οδός Δημοκρατίας που αρχίζει από το φανάρι της καθόδου μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Κρανιδίου - Ναυπλίου (είσοδος της πόλης) σε οδό Γιάννου Κρανιδιώτη.
γ. Να γίνει αδελφοποίηση του Δήμου μας με την Κυρήνεια της Κύπρου, μετά την απελευθέρωση της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 215/1999.
Συνεδρίαση 13η: Δευτέρα 20.09.1999


ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ: 11 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ


Με τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τον τραγικό θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, λίγες ημέρες μόνο μετά την επίσκεψή του στο Κρανίδι , καταθέτω ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του:


Ο Γιάννος Κρανιδιώτης ήταν Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός.
Γεννήθηκε στη
Λευκωσία στις 25 Σεπτεμβρίου 1947. Ήταν γιος του Κύπριου διπλωμάτη, ποιητή και συγγραφέα Νίκου Κρανιδιώτη. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sussex της Μεγάλης Βρετανίας και του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ. Ήταν επίσης επίτιμος διδάκτορας διεθνών σχέσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Από το 1976 ήταν μέλος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την περίοδο 1981-1984 διετέλεσε σύμβουλος του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για το Κυπριακό. Την περίοδο 1984–1989 ήταν γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα, από το 1988 ως το 1990 ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και από τις 8 Ιουλίου 1994 υφυπουργός Εξωτερικών. Το 1995 έγινε Ευρωβουλευτής στη θέση του Χρήστου Παπουτσή, ο οποίος ορίστηκε τότε Επίτροπος.
Στις
3 Φεβρουαρίου 1997 ορίστηκε ξανά υφυπουργός Εξωτερικών. Τον Μάρτιο του 1999 το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον εξέλεξε μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής, ενώ στις 19 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους ανέλαβε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, θέση που διατήρησε μέχρι το θάνατό του, στις 14 Σεπτεμβρίου 1999.
Την ημέρα εκείνη ο Γιάννος Κρανιδιώτης μαζί με το γιο του και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες μετέβαινε με το υπηρεσιακό αεροσκάφος Φάλκον της Ελληνικής Κυβέρνησης στο
Βουκουρέστι, προκειμένου να συμμετάσχει σε Διαβαλκανική Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών. Είκοσι λεπτά πριν την προσγείωση, το αεροσκάφος υπέστη σφοδρές αναταράξεις και έχασε απότομα ύψος, πέφτοντας από τα 25.000 στα 5.000 πόδια. Αποτέλεσμα ήταν να βρουν τραγικό θάνατο έξι επιβαίνοντες που εκείνη την ώρα δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους: ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του, δύο δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ένας αστυνομικός της φρουράς του και ο μηχανικός του αεροσκάφους.
Ήταν παντρεμένος με τη διπλωματική υπάλληλο Αικατερίνη Μπούρα και είχε έναν γιο, το Νικόλα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί του στο ίδιο δυστύχημα
.


Η οικογενειακή του καταγωγή:


ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ό έκ Κρανιδίου Νικόλαος Πουρλέτσης ή Βουρλέτσης ναυτικός και εμ­πορευόμενος έπεσκέπτετο τήν Κυπρον μέ τά Ιστιοφόρα του, μετά δέ τήν 'Αγγλικήν μεταπολίτευσιν του 1878 έγκατεστάθη μονίμως είς τήν Λευκωσίαν αναγκασθείς νά άλλάξη τό έπίθετόν του, διότι όλοι τόν ώνόμαζαν ό Κρανιδιώτης.
"Εγγονός τούτου ό Νίκος Κρανιδιώτης, υίός του έμπόρου Ιωάννου Ν. Κρανιδιώτου έγεννήθη τήν 25 Νοεμβρίου 1911 εις τήν Κυρήνειαν, 'οπου παρηκολούθησε τά πρώτα μα­θήματα και συνεπλήρωσε τάς Γυμνασιακός του σπουδάς είς το Παγκύπριον Γυμνάσιον.
Ακολούθως ενεγράφη είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά τήν έξ αυτής άποφοίτησιν παρηκολούθησε μαθήματα Διευθνούς Δικαίου καί διπλωμα­τίας είς τό Πανεπιστήμιον τούΧάρβαρτ είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας.
Μετά τήν έπιστροφήν του έξ Αμερικής είργάσθη ώς Καθηγητής καί Γυμνασιάρχης είς διάφορα Γυμνάσια της Κύπρου καί άνεμίχθη ενεργώς εις την Έθνικήν, πολιτικήν, πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν συνεργαζόμενος μέ πλείστας εφημερίδας καί περιοδικά καί ίδρύσας τό 1934 τό Φιλολογικόν Περιοδικόν "Κυπριακά Γράμματα", τά όποια έβραβεύθησαν ύπό της Ακαδημίας Άθηνών τό 1946 καί έσυνέχισαν άνελλειπώς τήν εκδοσίν των μέχρι το 1956, οπό­τε συνελήφθη καί έφυλακίσθη λόγω τής πολιτικής του δρα­στηριότητος υπό τών Βρεταννικών Άρχών της νήσου.
Τόν Μάϊον 1949 τό Γραφείον Έθναρχίας Κύπρου άνέθεσεν είς αυτόν τήν έκδοσιν καί διεύθυνσιν τού επισήμου πολιτικού οργάνου "ή Ελληνική Κύπρος", της οποίας ή έκδοσις έσυνεχίσθη επίσης μέχρι το 1956.
Έν τω μεταξύ διωρίσθη τόν Σεπτέμβριον 1953 Γενικός Γραμματεύς της Έθναρχίας καί τόν Αύγουστον 1957 επελέ­γη ώς Σύμβουλος της Έθναρχίας, μετάσχων είς πλείστας αντιπροσωπείας καί Εθνικός άποστολάς καί λαβών μέρος είς τάς Παγκυπρίους Εθνοσυνελεύσεις τών ετών 1954 καί 1955 ώς Γενικός Γραμματεύς αυτών.
Τό 1955 εστάλη ώς Παρατηρητής είς τήν τριμερή Διάσκεψιν του Λονδίνου καί μετά τήν έξορίαν τού Αρχιεπισκό­που Μακαρίου έξέδωσεν ώς Γραμματεύς της Έθναρχίας μνημειώδες υπόμνημα, διά τού οποίου άπεκρούοντο τά επι­χειρήματα τών "Αγγλων καί τόν Ίούνιον 1956 μετέβη είς τό Λονδίνον, άναλαβών τήν άκρως δυσχερή άποστολήν διαφωτίσεως.
Τήν 5 Σ)ιβρίου 1956 συνελήφθη μέ τήν κατηγορίαν συμ­μετοχής του είς συνωμοσίαν πρός άνατροπήν τού καθεστώ­τος της Αγγλικής Κατοχής τής νήσου καί ένεκλείσθη είς τάς Φύλακας της Όμορφίτας καΙ τά Κρατητήρια τής Κοκκινοτριμιθιας.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν τού Αρχιεπισκόπου αφέθη καί αυτός ελεύθερος καί απεστάλη είς τάς Αθήνας, διά νά συνεχίση τήν Έθνικήν του δράσιν, μετάσχων τής Κυπριακήςαντιπροσωπείας είς τά Ηνωμένα "Εθνη καί τόν Φεβρουάριον 1959 ήγήθη της Κυπριακής αντιπροσωπείας είς τό Άφρικανοασιατικόν Συνέδριον τού Καίρου, επιτυχών τήν παρ' αύτού εκδοσιν ψηφίσματος αύτοδιαθέσεως της Κύπρου.
Μετά τήν άνακήρυξιν της Κύπρου είς Δημοκρατίαν δέν εδέχθη νά άναλάβη τό Ύπουργείον Εξωτερικών- αυτής καί έτοποθετήθη εις τάς Αθήνας ώς Πρέσβυς, έπιδόσας τά δια­πιστευτήρια του είς τόν Βασιλέα Παύλον τήν 2.11.60. Έν συνεχεία δέ καί παραλλήλως πρός τήν θέσιν ταύτην διωρίσθη καί Πρέσβυς της Κύπρου είς τήν Γιουγκοσλαδίαν άπό 13.4.63, τήν Ίταλίαν άπό 28.4.54, τήν Βουλγαρίαν από 2.4. 70 καί τήν Ρουμανίαν άπό 10.4.70.
Τόν Σ)6ριον 1961 καί τόν Μάρτιον 1965 μετέσχε της Κυπριακής αντιπροσωπείας είς τάς συνελθούσας είς τό Βε­λιγράδι διασκέψεις των αδεσμεύτων, τόν Νοέμδριον 1964 καί τόν Όκτώβριον 1966 ήγήθη της Κυπριακής αντιπροσω­πείας είς τήν 13 καί 14 Γενικήν Συνέλευσιν της Ούνέσκο είς Παρισίους καί τόν Σεπτέμδριον 1965 είς τό δεύτερον Οικουμενικόν Συμβούλιον τού Βατικανού.
Εξέδωσε διάφορα διηγήματα, ποιήματα καί μελετάς, πολλά των οποίων μετεφράσθησαν είς τήν Άγγλικήν, Γαλλικήν, Ίταλικήν, Βουλγαρικήν, Έδραϊκήν, Σερδικήν, Ούγγρικήν καί Ρουμανικήν.
Είναι μέλος διαφόρων λογοτεχνικών Σωματείων καί έτιμήθη μέ διαφόρους διακρίσεις καί βραβεία. Είναι έγγα­μος καί απέκτησε άπό τήν σύζυγόν του Χρύσω, τό γένος Βυζάκα, τά τέκνα Ίωάννην καί Λήδαν, δπως δέ προκύπτει άπό προσωπικήν του πρός ημάς έπιστολήν, ενδιαφέρεται διά τήν Έπαρχίαν 'Ερμιονίδος τήν οποίαν "τόσον άγαπά"

(Από το βιβλίο του Προκοπίου Τσιμάνη, "ΜΝΗΜΕΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ" ,1975)

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ


Κόλαφος για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και τον κ. Σφυρή η τεχνική αναφορά ελέγχου ποιότητας του έργου.

Η εκατοντασέλιδη τεχνική αναφορά του ελέγχου που διενεργήθηκε από τον «Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου» (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) τον Μάρτιο του 2010 στο έργο «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» αποτελεί κυριολεκτικά κόλαφο για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τον κ. Σφυρή και τους ισχυρισμούς του.

Συγκεκριμένα η αναφορά που απεστάλη από το Υπουργείο Οικονομίας προς την Δ.Ε.Υ.Α Κρανιδίου στις αρχές Ιουνίου και κοινοποιήθηκε προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου , το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διαπιστώνει σοβαρές κακοτεχνίες στο έργο και το κατατάσσει στην κατηγορία ΙΙΙ. Στην κατηγορία αυτή σύμφωνα με την υπ. Αρ. 645117/Ε.Υ.Σ 6195 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων ΦΕΚ 1539/Οκτ. 2003 κατατάσσονται έργα με σοβαρά ελαττώματα που θα απαιτήσουν ανακατασκευές!

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 11.035.000 ευρώ από το Ταμείο Συνοχής το 2006 και το οποίο έπρεπε να είχε παραδοθεί στις 31/12/2009 και να λειτουργεί σήμερα είχε αυτή την απίστευτη περιπέτεια και κατάληξη εξαιτίας της κακής διαχείρισής του από την σημερινή Δημοτική Αρχή που το βρήκε έτοιμο για υλοποίηση, εγκεκριμένο και χρηματοδοτημένο πλουσιοπάροχα.

Σήμερα τέσσερα χρόνια αργότερα έχει εκτελεσθεί με τον τρόπο που η παραπάνω αναφορά του Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαπιστώνει μόνο το 20% του έργου, οι εργασίες που έγιναν δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω των σοβαρών κακοτεχνιών και η κατασκευή του έργου έχει διακοπεί. Τέτοιο σπουδαίο κατόρθωμα μόνον αυτή η Δημοτική Αρχή μπορούσε να κάνει όπως βέβαια έκανε και με όλα τα άλλα μικρότερης κλίμακας έργα.

Και πάλι η ίδια γνωστή τακτική: Απόκρυψη και Παραλλαγή. Τσιμουδιά για αυτή την αναφορά του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε και στο λαό της Ερμιονίδας για να ξέρει εν όψει μάλιστα και των προσεχών Δημοτικών εκλογών.


Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ


Με την παρουσία και χοροστασία του Μητροπολίτου Ύδρας Σπετσών Ερμιονίδος και Τροιζηνίας κ Εφραίμ και άλλων ιερέων έγιναν χθές το απόγευμα τα εγκαίνια του Ενοριακού Κέντρου Διδύμων σε κτίριο του οποίου η χρήση παραχωρήθηκε δωρεάν για τρία χρόνια από τον κ Δημήτριο Μίζη που διαμένει στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν πολλοί κάτοικοι των Διδύμων. Έψαλε και τραγούδησε η χορωδία κυριών Διδύμων υπό την διεύθυνση του πρωτόψαλτου Αθανασίου Μπινιάρη.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9/2010

Περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων σήμερα στην πόλη του Κρανιδίου όπως γίνονταν με ανοικτό φορτηγό πριν από πενήντα χρόνια. Και θέλει ο κ. Σφυρής να είναι υποψήφιος δήμαρχος του νέου μεγάλου δήμου Ερμιονίδας!

ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ

Από το προεκλογικό φυλλάδιο του κ. Σφυρή στις δημοτικές εκλογές του 2006. Ούτε μία εξαγγελία δεν πραγματοποιήθηκε από αυτές και καμία τεχνική μελέτη δεν έγινε από τον συνδυασμό του, αφού καμία από αυτές τις υποτιθέμενες μελέτες ποτέ δεν παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο ούτε παρελήφθη από αυτό ούτε και βέβαια εγκρίθηκε από καμία αρμόδια υπηρεσία.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Σου είπαν ψέματα πολλά, Είμαστε δυό

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ...

Βρισκόμαστε δυο μήνες και λιγότερο πριν από τις Δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου και αρχίζει πια να ξεκαθαρίζει σιγά -σιγά το προεκλογικό τοπίο και όσον αφορά στο πολιτικό διακύβευμα αυτών των εκλογών και την κρισιμότητα τους, για το παρόν και το μέλλον του τόπου και της κοινωνίας μας,και όσον αφορά στον αριθμό των υποψηφίων δημάρχων και των παρατάξεων που θα διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη των δημοτών του νέου Δήμου Ερμιονίδας.
Εχει γίνει ξεκάθαρο επίσης,και με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψη από την πλευρά μας του γνωστού πλέον σκανδάλου του καταχρηστικού πλειστηριασμού της δημόσιας έκτασης της ΔΕΠΟΣ,ότι η παράταξη του κ Σφυρή θα μεταχειρισθεί πάλι και κατά την συνήθη τακτική της, από τότε που ήταν αντιπολίτευση μέχρι και σήμερα, την αποσιώπηση ,την διαστρέβλωση , την παραπληροφόρηση και την διασπορά διαφόρων ψευδών. Ο κ Σφυρής έχει επανειλημμένα αποδειχθεί εντελώς αναξιόπιστος σε βαθμό τέτοιο που ότι λέει και ισχυρίζεται να καταρρέει αμέσως ακόμα και από τα ίδια τα λεγόμενα του στη συνέχεια, ή από τα λεχθέντα από τον ίδιο σε άλλο χρόνο ή από την εξόφθαλμη πραγματικότητα. Αυτή του βέβαια η συνήθης και διαρκώς επαναλαμβανόμενη στάση και συμπεριφορά είναι και ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να καλύψει την παντελή έλλειψη προσανατολισμών και στόχων και την πλήρη απουσία δράσεων και έργων. Ένα μικρό μόνο παράδειγμα αυτής της αναξιόπιστης πολιτικής του συμπεριφοράς με σκοπό την δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και την πολιτική εξαπάτηση των δημοτών παραθέτω αμέσως με ντοκουμέντα από τότε που ήταν στήν Αντιπολίτευση.

κατήγγειλε ψευδώς
διαψεύσθηκε επίσημα και γελοιοποιήθηκε
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΟΥΡΟΥΚΟΥ

Εξαιρετική βραδιά η χθεσινή στην αίθουσα του παλαιού σχολείου "Συγγρού" στην Ερμιόνη όπου με πρωτοβουλία του Δήμου Ερμιόνης και του Ιστορικού - Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης τιμήθηκε η σπουδαία Ερμιονίτισσα ζωγράφος Ανθούλα Λαζαρίδου - Δουρούκου. Πρόκειται για μια σπουδαία κατάθεση ψυχής και όχι μόνο της Ανθούλας Λαζαρίδου - Δουρούκου. Παρουσιάστηκε επίσης τιμητικό λεύκωμα με έργα της ζωγράφου παρμένα από την καθημερινή ζωή του τόπου αλλά και με εικόνες μεταγλωττισμένες με την φαντασία της από στίχους που της αρέσουν όπως η ίδια γράφει στο οπισθόφυλλο του λευκώματος.
Εξαιρετική επίσης ήταν και η παρουσίαση
από την κα Σαρωνίδα Βατικιώτη - Γκάτσου φιλόλογο, η οποία δεν αρκέστηκε σε μία απλή παρουσίαση αλλά κυριολεκτικά "ερμήνευσε" το έργο της μεγάλης ζωγράφου με τον δικό της τρόπο. Μετέφρασε τα σχέδια και τα χρώματα της ζωγράφου σε λόγο Ελληνικό και συνάμα λυρικό και μ' αυτό τον τρόπο αποκρυπτογράφησε και έπλασε συναισθήματα. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΕΚΡΥΒΑΝ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ "ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ" !!!

Από την προπαγανδιστική φυλλάδα του κ Σφυρή. Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 σελίδα 4.:

"Επειδή γνωρίζαμε ότι η ΔΕΠΟΣ δεν διέθετε Δ.Σ. και άρα δεν μπορούσε να πληρώσει, αποφύγαμε να δώσουμε δημοσιότητα ώστε να μην πληροφορη­θούν τον πλειστηριασμό τα γνωστά "κοράκια". Κάτι που δυστυχώς έγινε τελικά γνωστό χάρις στην πολλαπλή δημοσιότητα που επεδίωξε και έδωσε στην υπόθεση ο κ. Καμιζής. Στην επιστολή μας, επισημαίναμε την υποχρέωση της πολιτείας «να προoστατεύσει και να διασφαλίσει την δημόσια έκταση, προς όφελος του τόπου μας»."
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ:
Προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, ομολογούν με κυνισμό ότι απέφυγαν να δώσουν δημοσιότητα στον πλειστηριασμό,όπως είχαν νομική, ηθική και πολιτική υποχρέωση για να μην τον πληροφορηθούν,λένε δήθεν, τα γνωστά "κοράκια". Μα ο σκοπός του νομοθέτη που προβλέπει τη δημοσιότητα στους πλειστηριασμούς είναι ακριβώς αυτός, να δίδεται δημοσιότητα για να μην πηγαίνουν μόνο τα γνωστά "κοράκια" για να τα κάνουνε "πλακάκια" ! Ομολογούν δηλαδή ότι το απέκρυψαν με πρόθεση!
Και έχουν το απύθμενο θράσος να κατηγορούν εμάς επειδή αποστείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας του να παρέμβει για να ματαιωθεί αυτός ο σκανδαλώδης πλειστηριασμός και να σωθεί τελικά το κτήμα των 342 στρεμμάτων, υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου και του νέου Δήμου Ερμιονίδας , πράγμα που ήδη πετύχαμε προκαλώντας την άμεση αντίδραση και παρέμβαση της Κυβέρνησης!
Κατηγορούν εμάς γιατί αναδείξαμε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο και το φέραμε στο φως της δημοσιότητας, κάτι που έπρεπε να είχε κάνει πρώτος ο δήμος Κρανιδίου μόλις έλαβε επίσημα τουλάχιστον γνώση από τις 2.ο7.2010.!
Τι τους χάλασε τοσο πολύ πια;