Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18 
 & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00

Τρίπολη, 27/2/2013
Αρ. Πρωτ.:164

                  ΠΡΟΣ


Μ.Μ.Ε.
Περιφέρειας ΠελοποννήσουΠαρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ειδησεογραφία σας το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης,  η  2η  του 2013,  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά το οποίο συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν έχουν ως ακολούθως:

1) Διαχείριση απορριμμάτων

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ  κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη σημαντική απόφαση που έλαβε το ΥΠΕΚΑ και αφορά στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα υποχρεούνται οι Δήμοι που δε διαθέτουν ΧΥΤΑ στη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ άλλων περιοχών. Επίσης το Υπουργείο για την αποφυγή των προστίμων αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο και στην αποκατάσταση όλων των ενεργών ΧΑΔΑ.

2) Πορεία ΠΕΠ και ΕΣΠΑ

Κοινή διαπίστωση όλων, κατά τη συζήτηση του θέματος, ήταν η μικρή απορρόφηση  των διατιθέμενων πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με άλλες Περιφέρειες.
Η καθυστέρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η ελλιπής στελέχωση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό είναι οι βασικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην χαμηλή απορροφητικότητα των διατιθέμενων πόρων.
Για την απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων του ΠΕΠ  θα πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούν για την ένταξη έργων που είναι ώριμα προς δημοπράτηση. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν εφόσον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα μπορούν να ενταχθούν έργα (Καλοκαίρι 2013)  και να συμαβασιοποιηθούν έργα έως στο τέλος του 2013.
Όσον αφορά την 5η προγραμματική περίοδο τονίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια λάθη και να χαθούν οι διατιθέμενοι πόροι. Οι διαδικασίες ένταξης των έργων πρέπει να αλλάξουν. Να εφαρμοστεί ο δημοκρατικός προγραμματισμός. Για την απορρόφηση των πόρων κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης των Δήμων καθώς και η στελέχωση των Δήμων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

3) Αξιοποίηση του Προσωπικού των ΚΕΠ σε υπηρεσίες των Δήμων

Για την καλύτερη λειτουργία των Δήμων λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους και της επιβεβλημένης απαγόρευσης πρόσληψης νέου προσωπικού το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στην ΚΕΔΕ με το οποίο να ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα της χορήγησης του δικαιώματος στους Δήμους απασχόλησης περιστασιακά των υπαλλήλων των ΚΕΠ και σε αντικείμενα πέραν των αρμοδιοτήτων τους,  χωρίς όμως  να υποβαθμιστεί η λειτουργία των ΚΕΠ όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς στους Δημότες.

4) Υλοποίηση προγραμμάτων πεντάμηνης απασχόλησης προσωπικού στους Δήμους

Η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από την Τ.Α. σε τοπικό επίπεδο είναι σήμερα επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε εξαιτίας της υφιστάμενης  ανεργίας. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ με δεδομένη την προηγούμενη εμπειρία των Δήμων από την εφαρμογή δράσεων για την απασχόληση δημοτών τους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στον Υπουργό Εργασίας με το οποίο να ζητείται η δυνατότητα  εφαρμογής προγραμμάτων πεντάμηνης απασχόλησης δημοτών.

5) Διοικητικά και οικονομικά θέματα

Με ομόφωνες αποφάσεις εγκρίθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Έμφαση δόθηκε στο θέμα των υπαλλήλων της ΠΕΔ. Για την αξιοποίηση των υπαλλήλων των ΠΕΔ αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της ΠΕΔ, Δήμων της Περιφερείας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.

6) Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ σε επιτροπές

Τέλος με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές Νομαρχιακού Επιπέδου.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Της ΠΕΔ Πελοποννήσου


Νίκας Παναγιώτης
Δήμαρχος Καλαμάτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 2013


Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

   Επίσημη  ενημέρωση, έγινε πριν από λίγο, στην αποψινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, στην οποία παρευρίσκονται ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμιζής και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαμαδός, στην οποία  ανακοινώθηκε ότι:

  Με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ  πλέον η μεταφορά των απορριμμάτων σε οργανωμένους ΧΥΤΑ για όσους Δήμους έχουν παράνομους ΧΑΔΑ και Δεματοποιητές σύμμεικτων απορριμμάτων. Το κόστος μεταφοράς και εισόδου στο ΧΥΤΑ, θα βαρύνει τους Δήμους. Ταυτόχρονα, οι Δήμοι θα επιλέξουν, μέσα από σύντομες διαδικασίες του Φορέα Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων, τους ΧΥΤΑ αποδέκτες των σύμμεικτων απορριμμάτων, ανάλογα με το κόστος μεταφοράς (απόσταση) και τα τέλη εισόδου στον ΧΥΤΑ.

  Η λύση αυτή, είναι προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι να λειτουργήσει το σύστημα ήπιας διαχείρισης των απορριμμάτων με: Διαλογή στην πηγή – Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση και νόμιμη διαχείριση του στερεού υπολείμματος (R.D.F.). Μετά την λειτουργία αυτών των μονάδων ήπιας διαχείρησης, στους ΧΥΤΑ, θα μεταφέρεται μόνο το R.D.F.

  Κατά συνέπεια, πλέον, δεν έχει νόημα η λειτουργία της  δεματοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων, απλά και μόνο για να ανεβάζει το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αυτό τον τρόπο, φαίνεται πλέον, ότι επιλύεται σε λογική βάση και το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στον Δήμο μας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακύρωσε την υπ’ αριθμ.33/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με την ενοικίαση του δημοτικού ακινήτου «ΜΥΛΟΣ» στη θέση Κρόθι, με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να οριστεί δικηγόρος η κα Αργυρώ Κρητικού, η οποία θα εκπροσωπήσει το Δήμο στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και μέχρις ότου τελεσιδικήσει η απόφαση ο Δήμος να μην προβεί σε καμιά ενέργεια έξωσης του ενοικιαστή από το συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ

Δυστυχώς όμως παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις τα απορρίμματα παραμένουν στους κάδους περισυλλογής για 12η μέρα. Τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ερμιονίδας που σε εφαρμογή του περιεχομένου των παραπάνω εγγράφων συνέλεξαν απορρίμματα, εμποδίστηκαν από κατοίκους των Διδύμων να εισέλθουν στο μοναδικό αδειοδοτημένο χώρο στο Σταυρό Διδύμων. Το πρόβλημα χειρίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πέρα από τις προειδοποιήσεις και τις προτάσεις μας δύο και πλέον χρόνια τώρα αφότου αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, διαμηνύσαμε και διαμηνύουμε πλέον, προφορικά και γραπτά, προς κάθε αρμόδιο την κατεπείγουσα ανάγκη να δοθεί άμεση λύση τουλάχιστον για την πρόληψη και την αποφυγή σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κα ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ κ.ΠΑΡΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Η Ελλάδα της κρίσης ...  Χθες, Κυριακή  μεσημέρι, στο γήπεδο του Ηλιοκάστρου προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο. Άμεσο ήταν το ενδιαφέρον των κατοίκων, διότι αιφνίδια προσγείωση ελικοπτέρου μπορεί να σημαίνει κάποιο ατύχημα ή άφιξη κάποιου επίσημου. Έτσι, τουλάχιστον, έχει καταγραφεί το γεγονός αυτό στην μνήμη των απλών ανθρώπων.
  Όμως, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο επρόκειτο. Κάποιος, είχε την ανάγκη και την επιθυμία να γευθεί τα καθόλα εξαίσια ψητά κρέατα από ταβέρνα του Ηλιοκάστρου. Μετέβη, λοιπόν, με το ελικόπτερο να παραλάβει την παραγγελία του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτή είναι η Ελλάδα της κρίσης…

Σταύρος Κούστας 
Αντιδήμαρχος

Νέα κλοπή του καλωδίου παροχής ρεύματος στο σπήλαιο ΦράγχθιΤριακόσια μέτρα από το καλώδιο παροχής ρεύματος στο σπήλαιο Φράγχθι έκλεψαν, πιθανότατα το Σαββατοκύριακο, άγνωστοι δράστες. Είναι η δεύτερη φορά που ξαναχτύπησαν οι ίδιοι πιθανότατα δράστες. Το καλώδιο είναι μεγάλης διατομής και διέρχεται μέσα από ερημική τοποθεσία και η φύλαξή του είναι δυσχερής έως αδύνατη. Ο Δήμος Ερμιονίδας υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων.  
Όπως είναι γνωστό στο σπήλαιο Φράγχθι συνεχίζονται οι εργασίες ανάδειξης του σπηλαίου ώστε να καταστεί επισκέψιμο. Οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου και η ηλεκτροδότηση είναι εντελώς απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών.

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ μετέτρεψαν τώρα την υπερχωματερή του Σταυρού Διδύμων, αυτοί που την δημιούργησαν.  Σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ μετέτρεψαν τώρα την υπερχωματερή του Σταυρού Διδύμων οι πρωταίτιοι της δημιουργίας της και τύπτονται και κόπτονται τώρα, ως άλλοι φαρισαίοι, για να εξαγνιστούν από τα βαριά αμαρτήματά τους.
  Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι με το κερασάκι δήθεν του Δεματοποιητή, δημιούργησαν αυτή την νέα υπερχωματερή στα Δίδυμα και είχαν καλέσει και το Δήμο Ασκληπιού και το Δήμο Επιδαύρου να φέρουν τα σκουπίδια τους, παριστάνουν τώρα τους δήθεν οργισμένους και αγανακτισμένους, για το μεγάλο χάλι που αυτοί κατασκεύασαν και εμπόδισαν σήμερα τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ερμιονίδας να αποθέσουν τα απορρίμματα που είχαν περισυλλέξει.


  Μπορεί, βέβαια, να παριστάνουν και τους <<τσάμπα μάγκες>>, μήπως και αν τελικά, μετά τις έντονες παραστάσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων του Δήμου μας, που έγιναν την Τρίτη και την Τετάρτη που πέρασαν, αρχίσει τη Δευτέρα την μεταφορά απορριμμάτων προς το ΧΥΤΑ των Λιοσίων, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος και ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης υποσχέθηκαν.   Τώρα, για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η υπερχωματερή στο Σταυρό Διδύμων, για το πώς εγκαταστάθηκε ο Δεματοποιητής, για το πόσο πληρώθηκε, για το πόσα χρήματα πληρώνουν οι δημότες μας, για να αποθηκεύονται τα απορρίμματά τους στον τόπο τους, με την μορφή δεμάτων σύμμεικτων απορριμμάτων, χωρίς προορισμό και αποδέκτη, καθώς και για ορισμένα άλλα τινά, είναι επιτέλους καιρός, πέρα από την πολιτική καταδίκη που τους επιφύλαξε ο λαός στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, να επιληφθεί και η δικαιοσύνη.  

  Εμείς, πάντως, δηλώνουμε ξεκάθαρα, έχοντας προειδοποιήσει προς κάθε κατεύθυνση ότι: <<το μάρμαρο>> δεν θα το πληρώσουν οι δημότες μας. Ήδη, με την επιλογή του κ. Σφυρή και της παρέας του, δηλαδή του Δεματοποιητή σύμμεικτων απορριμμάτων, οι δημότες μας έχουν δέσμια υποχρέωση να καταβάλουν ετήσια άμεσα 400.000  ευρώ και έμμεσα πολύ περισσότερα , για να δένονται τα απορρίμματα σε μπάλες σύμμεικτων στο Σταυρό Διδύμων,  η επιλογή του συγκεκριμένου τόπου ανήκει και αυτή στον κ. Σφυρή και στην παρέα του,  χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική και αποδέκτης για τις μπάλες των σύμμεικτων απορριμμάτων. Εμείς δεν πρόκειται να προσθέσουμε κανένα νέο χαράτσι στα τόσα που έχουν επιβληθεί, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα 2.000.000 ευρώ, που απαιτούνται για την απομάκρυνση και την μεταφορά των δεμάτων σε τελικό αποδέκτη για την αδρανοποίησή τους.

  ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΟΙ ΠΡΩΤΑΙΤΙΟΙ.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 
ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ,
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

Σταύρος Κούστας
Γιάννης Τσαμαδός
Αντιδήμαρχοι