Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΡΑΓΧΘΙ


Αντικαταστάθηκε η προβλήτα πρόσδεσης μικρών σκαφών μπροστά από το σπήλαιο Φράγχθι με άλλη, ασφαλή και καλαίσθητη, προκειμένου να διευκολύνεται η δια θαλάσσης μετάβαση των επισκεπτών του σπηλαίου, το οποίο όπως είναι γνωστό μετά τα έργα ανάδειξης και αξιοποίησής του δέχεται αρκετούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ολόκληρη η δαπάνη για την κατασκευή της έγινε με δωρεά του κ.Γεωργίου Λιβανού.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου