Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

( από το βιβλίο του Μακαριστού Παντελεήμονος Καρανικόλα    "ΤΟ  ΚΡΑΝΙΔΙ")


Κατά τόν αγώνα τοΰ Γένους στά 1821 αγωνίστηκαν οί Κρανιδιώτες καί ξεσηκώθηκαν τήν εβδομάδα τού Λαζάρου. Ή εβδο­μάδα τοΰ Λαζάρου στά 1821 ήταν άπό 27 τοΰ Μάρτη μέχρι τις 3 'Λπρίλη. "Ωστε οι Κρανιδιώτες εκήουξαν τήν Επανάσταση στό διάστημα αυτό. Πιθανώτατα ή κήρυξη τής Επανάστασης στό  Κοανίδι έγινε στίς 27 τοΰ Μάρτη 1821 τήν ίδια ήμερα πού κηρύχτηκε -και στις Σπέτσες. Ό Γκίκας Μπότασης Κρανιδιώτης, κά­τοικος Σπετσών, ήρθε στό Κρανίδι και μέ τούς συμπολίτες του κή­ρυξαν τήν επανάσταση. Επειδή όπως γράφει ό Φωτάκος, στίς 29 τού  Μάρτη καΐκια Κρανιδιώτικα μετέφεραν. Κρανιδιώτες στ' Άνάπλι για τήν πολιορκία είναι ολοφάνερο δτι τουλάχιστο στϊς 27 τοΰ Μάρτη, αν μή καΐ νωρίτερα, επαναστάτησαν οί Κρανιδιώτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου