Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε σχέση με την ανακοίνωση – δελτίο τύπου του ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε., θέλουμε να ενημερώσουμε τα εξής:
1) Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει την ευθύνη και την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση της μεταφοράς των μαθητών από 01/03/2012. Πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία την πλήρη ευθύνη την είχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2)  Για το χρονικό διάστημα από 01/03/2012 έως και τη λήξη της σχολικής περιόδου, το κόστος μεταφοράς ήταν 35.400€ (10.200€ για το ειδικό μαθητικό δελτίο και 25.200€ για τα αμιγή μαθητικά δρομολόγια). Τα ποσά αυτά έχουν αποσταλεί στο Δήμο Ερμιονίδας και είναι δεσμευμένα σε ειδικό κωδικό. Τα σχετικά εντάλματα εστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 17/9/2012 για έλεγχο. Σήμερα 10/10/2012 επεστράφη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας το ένταλμα των ειδικών μαθητικών δελτίων, το οποίο και θα πληρωθεί άμεσα. Για το δεύτερο ένταλμα των αμιγών μαθητικών δρομολογίων ύψους 25.200€, υπάρχει πρόβλημα (παρακράτηση φόρου 8%), το οποίο ως μας ανέφερε η Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα λυθεί με ευθύνη του ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε.
3) Την ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών για το τρέχον σχολικό έτος (από το Σεπτέμβριο του 2012) την έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και σαν Δήμος έχουμε αποστείλει και σχετικό έγγραφο μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, ώστε να προχωρήσει εκ μέρους της η ανάληψη της ευθύνης και η υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Έχουμε ζητήσει από τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε.) να επιδείξουν πνεύμα συνεννόησης και ευθύνης, ώστε να αποκατασταθεί η αρμονική λειτουργία των σχολείων του Δήμου μας.


Κούστας Σταύρος Αντιδήμαρχος

Σαμπάνη – Μπάρδη Παναγιώτα Αντιδήμαρχος

Γιάννης Τσαμαδός Δημοτικός Σύμβουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου