Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Η τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 01-10-2012 με θέμα : Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ Κρανιδίου και η αντιμετώπιση της κατάστασης.  Δήμαρχέ μας το πολιτικό σου αισθητήριο και η αγωνιστικότητά σου, είναι γνωστά τοις πάσι και σαφώς θα συμφωνήσω μαζί σου. Θέλω όμως να πάω παρακάτω από αυτά που εσείς τονίσατε, γιατί το Δημοτικό μας Συμβούλιο είναι κατεξοχήν πολιτικό όργανο και πρέπει να παράγει πολιτική, ιδιαίτερα σήμερα. Και αυτό για να δώσει έκφραση στην λαϊκή βούληση και να μορφώσει ένα αγωνιστικό μέτωπο, που τόσο έχει ανάγκη ο Τόπος μας. Άλλωστε έχουμε πολλάκις αποδείξει πως με τις αποφάσεις και τον αγώνα μας μπορούμε να γινόμαστε μπροστάρηδες, να ταράζουμε τα λιμνάζοντα νερά και να δημιουργούμε νέα δεδομένα στον χώρο των Ο.Τ.Α και όχι μόνο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι όλες οι κατακτήσεις του λαού μας έχουν προέλθει μετά από μεγάλους αγώνες, στους οποίους χύθηκε αίμα και υπήρξαν και νεκροί ήρωες.
  Η αναστολή της λειτουργίας της Δ.Ο.Υ Κρανιδίου είναι καταδικαστέα, όμως δεν είναι τυχαία, δεν έγινε έτσι. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα στην σωστή διάσταση, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε πίσω, να σκεφτούμε και να μιλήσουμε πολιτικά και να δούμε πως εξελίσσεται η αλυσίδα των μέτρων από την αρχή, για να φτάσουμε στο πολύ σκληρό για όλους σήμερα.
Σεβαστοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κύριοι εκπρόσωποι των φορέων της Ερμιονίδας,
από την επομένη της ψήφισης του  Μνημόνιου, οι Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας μετονομάζονται σε τοπική δημόσια διοίκηση, κάθε πράξη, πρωτοβουλία και δράση τους τελούν υπό την αυστηρή εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών και κατά προέκταση της τρόικας. Τα παραπάνω περιγράφονται στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης [Παράρτημα V1, σημείο 7, σελ. 414].
Τα πάσης φύσεως μέτρα που λαμβάνονται, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν και τα οποία αφορούν στους Δήμους και τις  Περιφέρειες, εξειδικεύονται με ειδικό οδικό χάρτη, η σύνταξη και εφαρμογή του οποίου γίνεται χωρίς τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Σύμφωνα με τον καταμερισμό βοήθειας που είχε ανακοινωθεί από την τότε Κυβέρνηση τα παραπάνω θα εφαρμόζονταν με ξένη βοήθεια και ειδικότερα με βάση την γερμανική τεχνογνωσία. Σε περίπτωση δε που τα μέτρα δεν θα απέδιδαν, θα λαμβάνονταν και καινούργια, πράγμα που γίνεται και σήμερα και θα γίνει και αύριο αν αυτοί που χρόνια τώρα λεηλατούν την χώρα μας και ασελγούν πάνω της κρίνουν.

  Τι σχέση έχει μνημόνιο με το Σύνταγμα και τον Καλλικράτη, ήτοι και με απλά λόγια και στην κυριολεξία, πως το μνημόνιο καταργεί το Σύνταγμα των Ελλήνων και τον Καλλικράτη.
  Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι το άρθρο 102 του Συντάγματος μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:
Πρώτον, η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Δεύτερον, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Τρίτον, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Τέταρτον, το κράτος ασκεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.
Πέμπτον, το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών.
Αλλά και στον Καλλικράτη αναφέρεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες “συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται απ” τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας”.
Επίσης με βάση το άρθρο 214 του Καλλικράτη: “Στους Δήμους και τις Περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Η εποπτεία δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονομική αυτοτέλειά τους”.
Με το Μνημόνιο δηλαδή, καταργείται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και των Περιφερειών. Η εποπτεία του κράτους μέσω του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισήμως πλέον μετατρέπεται σε έλεγχο σκοπιμότητας. Το υπουργείο Οικονομικών, με την αιτιολογία της αποτροπής της υπερβολικής σπατάλης των προϋπολογισμών τους, ασκεί πλήρη, αυστηρό έλεγχο των δεσμεύσεων επί των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και σε άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης.


  O «Καλλικράτης» και η δυσλειτουργία του, το Μνημόνιο και οι περικοπές του έχουν συνθέσει σκηνικό έκτακτης ανάγκης στους Δήμους, με την πλειονότητα αυτών στο χείλος του γκρεμού.
  Εδώ και χρόνια, κάποιοι Δήμαρχοι και κάποιες Δημοτικές αρχές, μιμούμενοι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την κεντρική εξουσία που δεν είχε μέτρο και φραγμό, κακοδιαχειρίστηκαν οικονομικά τους Δήμους, κάνοντας δαπάνες οι οποίες δεν είχαν κανένα κοινωνικό όφελος. Και αντί να δουν το πρόβλημα ως έπρεπε , πολύ επιδερμικά και εύκολα φτιάξανε τον Καλλικράτη, που τον πλάσαραν σαν την πανάκεια της επίλυσης της δήθεν διαφθοράς και διαπλοκής. Με τον άκρως αντιδημοκρατικό-συγκεντρωτικό νόμο του «Καλλικράτη» (ο οποίος έχει δολοφονήσει την όποια «αυτοδιοικητική δημοκρατία» στις κωμοπόλεις και τα χωριά), δημιουργήθηκαν τεράστια διοικητικά, οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα. Προστέθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερες αρμοδιότητες, ενώ αφαιρέθηκαν πόροι και προσωπικό. Έτσι κι αλλιώς, στο Μνημόνιο αναφέρεται ρητά ότι «ο Καλλικράτης είναι μέθοδος περιορισμού των δαπανών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Με βάση, λοιπόν, αυτό, οι σχετικές δαπάνες μειώθηκαν το 2011 κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, το 2012 θα μειωθούν κατά 1 δισ. ευρώ και το 2013 θα μειωθούν κατά 1,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε τρία χρόνια θα αφαιρεθούν 3 δισ. από την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
  Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

 • χρεοκοπία των Δήμων
 • ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας
 • δανεισμό από «διεθνείς πιστωτές»(!)
 • στάση πληρωμών σε εργαζόμενους και προμηθευτές
 • αύξηση φόρων
 • διάλυση χιλιάδων οργανισμών
 • απόλυση όλων των συμβασιούχων
 • κατάργηση υπηρεσιών κτλ.
 • διάλυση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού στην επικράτεια του Δήμου
  Με την απόφαση της Κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 30%, μέσα στον  Αύγουστο,  η κατάρρευση, της λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, η αδυναμία πληρωμής μισθών και υποχρεώσεων είναι προ των πυλών.
Οι καταχρηστικά παρακρατούμενοι από την κυβέρνηση πόροι των δήμων, αν και έχουν θεσμοθετηθεί με το νόμο 259/3852, ανέρχονται στα  παρακάτω διεκδικούμενα άμεσα από την ΚΕΔΕ ποσά.
 • οφειλόμενες δόσεις των ΚΑΠ μέχρι το τέλος του χρόνου, με βάση τα 2,7 δις ευρώ.
 • οφειλόμενη, ήδη από τον Ιανουάριο, 4η δόση των παρακρατηθέντων πόρων (214 εκ. ευρώ)
 • οφειλόμενη δόση της ΣΑΤΑ για την οποία έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση από τον Φεβρουάριο (299 εκ. ευρώ)
 • ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε προμηθευτές (περίπου 1 δις ευρώ για την αυτοδιοίκηση)
  Υπενθυμίζω ότι οι νέες περικοπές πόρων ανέρχονται σε 29%, ενώ τα τρία μνημονιακά χρόνια οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 60% και η ΣΑΤΑ κατά 50%.

  Κάτω από τις εντολές της Τρόικας και του Μνημονίου και με τις ευλογίες και την υποταγή, πολλές φορές, των αρμοδίων Ελληνικών αρχών, αίρεται ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του Δήμου, αφού η οικονομική ασφυξία που έχει σκόπιμα επιβληθεί στους Δήμους έχει άμεσο αντίκρισμα στην κοινωνική του πολιτική.
Απαξιώνονται ή καταργούνται υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Αφαιρείται και η παραμικρή δυνατότητα κοινωνικής πολιτικής από τους Δήμους αφού όλα τα σχετικά προγράμματα ή καταργούνται ή συρρικνώνονται ( Γνωστές σε όλους οι περιπέτειες του προγράμματος ¨ Βοήθεια στο σπίτι ¨, η κατάργηση των μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες και τους Α.Μ.Ε.Α κλπ ) . Απαγορεύτηκαν αρχικά και τελικά επετράπησαν με το σταγονόμετρο αρχικά οι συμβάσεις προσωπικού για επείγουσες ανάγκες , όπως πυρασφάλεια, προσωπικό παιδικών σταθμών, καθαρίστριες για σχολικά κτήρια, κέντρα υγείας κ.λπ. Κοινωνικές δομές κλείνουν, με χιλιάδες εργαζόμενους στο δρόμο και εκατοντάδες χιλιάδες εξυπηρετούμενους πολίτες αβοήθητους. Πολλοί παιδικοί σταθμοί απειλούνται με κλείσιμο, αφού ο προϋπολογισμός της δημοτικώς αρχώς δεν επαρκεί για προσωπικό και τροφεία.
  Παράλληλα, η υποστελέχωση των κέντρων υγείας σε ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό και οι ελλείψεις ιατροφαρμακευτικού υλικού έχουν στόχο την κατάργηση της δημόσιας δωρεάν υγείας και το κλείσιμο ή την ιδιωτικοποίηση των κέντρων υγείας ( Κάτι τέτοιο φημολογείται έντονα τον τελευταίο καιρό και για το κέντρο υγείας Κρανιδίου ). Ενώ υποκαταστήματα οικονομικών εφοριών και του ΙΚΑ και άλλων υπηρεσιών και θεσμών που οργανώνουν την ζωή των Δήμων κλείνουν, με αποφάσεις εντολοδόχων πολιτικών και διοικητικών οργάνων,   γιατί έτσι επιβάλουν οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην Τρόικα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των καθ΄ ύλην αρμόδιων δηλαδή των Δήμων και των Τοπικών Φορέων οι οποίοι μάλιστα προκλητικά  αγνοούνται. Και αυτής της πολιτικής είμαστε καιρό τώρα κοινωνοί. Και είναι γνωστοί σε όλους οι αγώνες του Δημοτικού μας Συμβουλίου, των φορέων της Ερμιονίδας αλλά και προσωπικά ο δικός σου Δημάρχέ μας, ενάντια σε αυτή την προσβλητική για την Πατρίδα μας, την Ιστορία της, την Εθνική της Ανεξαρτησία και το Σύνταγμά μας, ενδοτική στάση εντολοδόχων πολιτικών.
  Κάτω από αυτές τις συνθήκες της άθλιας οικονομικής και διοικητικής κατάστασης των Δήμων αλλά και της, με μεγαλύτερη καθημερινά σφοδρότητα επίθεσης, στο δικαίωμα της ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών του μόχθου και της βιοπάλης, και ειδικά μετά από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα ανάθεσης της διακυβέρνησης της χώρας σε φιλομνημονιακές δυνάμεις, όλοι οι δημότες αλλά και όλοι οι Έλληνες πατριώτες πρέπει να στραφούμε συλλογικά και συνολικά ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές και τις δυνάμεις που τις εκπροσωπούν και τις εκφράζουν, που θέλουν τους δήμους υπερχρεωμένους, κάτω από τον ελεγκτικό μνημονιακό μηχανισμό και τους πολίτες εξαθλιωμένους σε καθεστώς ομηρείας από τους Τροϊκανούς και το μνημόνιο. Ενάντια στην πολιτική που θέλει δήμους ενταγμένους σε «προγράμματα εξυγίανσης», εξαρτώμενους από την κεντρική εξουσία που ακολουθεί τις επιταγές της Τρόικας και της τραπεζικής μαφίας. Να αποτραπεί κάθε μορφή συρρίκνωσης υπηρεσιών των δήμων και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών που οργανώνουν την ζωή στον Δήμο μας. Οι κοινωνικές δομές αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, γι' αυτό πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές δομές για την ανακούφιση της φτώχειας και την κοινωνική αλληλεγγύη. Να ανατραπεί κάθε κυβέρνηση και πολιτική που για να σώσει τους τραπεζίτες στραγγαλίζει κάθε έννοια κοινωνικής πολιτικής.
  Είμαστε εδώ με μπροστάρη τον Δήμο και τον Δήμαρχό μας Δημήτρη Καμιζή ( γνωστό στο Πανελλήνιο για τους αγώνες του από όλα τα μετερίζια ) , να παλέψουμε ενωμένοι για το δικαίωμα στην ζωή, στο αύριο και το ύψιστο αγαθό να είμαστε Ανεξάρτητοι από ξένες εξαρτήσεις και κηδεμονίες Έλληνες Πατριώτες. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να μας κάνει ξένους πολίτες στον Τόπο μας. Τον Τόπο μας δεν θα μπορέσει κανείς να μας τον πάρει όπως λέει ο ποιητής και όπως πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε τραγουδήσει!

Σταύρος Κούστας
Αντιδήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου