Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Απάντηση σε έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη σχετικά με έκθεση αυτοψίας στο χώρο δεματοποίησης στο Σταυρό Διδύμων


Πρόσφατα λάβαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52530/19616/28-2-2012 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη, σχετικά με έκθεση αυτοψίας που έγινε στις 24/8/2012. Στο έγγραφο αυτό απαντήσαμε αμέσως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10459/31-8-2012 έγγραφό μας. Εκτιμώντας ότι το έγγραφο αυτό, που στηρίζεται στην έκθεση αυτοψίας στο χώρο δεματοποίησης, έχει αποσταλεί σε λάθος αποδέκτη, αποφύγαμε τη δημοσιοποίησή του, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος μετά την απάντησή μας να γίνει διόρθωση και ανάκληση του εγγράφου. Επειδή όμως πληροφορηθήκαμε ότι ιστολόγιο της περιοχής μας δημοσιοποίησε το παραπάνω έγγραφο και για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών μας, δημοσιοποιούμε και την απάντησή μας, προτάσσοντας και το έγγραφο στο οποίο απαντούμε. Την απάντησή μας προς τον Περιφερειάρχη κ. Π. Τατούλη συνοδεύουν 33 επίσημα έγγραφα και αποφάσεις που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς μας, τα οποία δεν αναρτούμε λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού χώρου:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου